Rekord: 2237 nye studerende starter på uddannelsen

Mens landets videregående uddannelser samlet set har fået færre ansøgninger end sidste år, har socialrådgiverstudiet i år fået flere ansøgninger end nogensinde. Åbningen af en ny uddannelse fører desuden til et rekordhøjt antal nye socialrådgiverstuderende igen i år.

Rekord: 2237 nye studerende starter på uddannelsen

Foto: VIA

Antallet af nye studerende optaget på landets socialrådgiveruddannelser er rekord-højt: 2237. Det er godt 90 personer mere end den hidtidige rekord fra sidste år. Stigningen skyldes, at UC Sjællands nye socialrådgiveruddannelse i Slagelse for første gang optager studerende – 92 personer fordelt på et sommer- og vinterhold.

Og selv om antallet af ansøgere til videregående uddannelser er faldet omkring 3,7 procent siden sidste år, slår søgningen til socialrådgiverstudiet igen rekord. 9493 personer har søgt ind på socialrådgiverstudiet i år – det er omkring 50 flere end i 2016. Til gengæld er antallet af personer, der har haft socialrådgiverstudiet som deres førsteprioritet, faldet fra det rekordhøje antal på 3456 ansøgere i 2016 til 3217 ansøgere i år.

Stor efterspørgsel på socialrådgivere

Antallet af optagne socialrådgiverstuderende er fordoblet siden 2008, hvor godt 1100 personer startede på landets socialrådgiveruddannelser. Sideløbende er efterspørgslen på uddannede socialrådgivere steget mindst lige så meget som antallet af studerende, fortæller uddannelsespolitisk konsulent i Dansk Socialrådgiverforening, Nicolai Paulsen:

– Der er ikke udsigt til, at efterspørgslen på socialrådgivere kommer til at falde de kommende år, så det stigende antal studerende og nyuddannede forventes ikke at give højere arbejdsløshed.

Ledigheden for socialrådgivere er langt lavere end på jobmarkedet generelt, og mange kommuner har svært ved overhovedet at dække behovet for uddannede socialrådgivere.

– Det kan tage nogle måneder for nyuddannede at finde job, især i de store byer, hvilket er en tilbagevendende situation. Nyuddannede kan derfor med fordel søge job i mindre byer i området, siger Nicolai Paulsen.

Kæmper for kvalitet i undervisningen

I løbet af september kan de mange nye socialrådgiverstuderende møde formanden for Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS), bliv-medlem Signe Donsbæk Jørgensen, på en lang række intro-arrangementer rundt om på landets socialrådgiveruddannelser.

Her kan de nye studerende blandt andet høre om SDS’ nye indsatser for at skabe bedre undervisning på studiet, der – ligesom de øvrige videregående uddannelser – har været udsat for besparelser i en årrække:

– Vi er i gang med en kvalitetskampagne, hvor vi både sætter fokus på konsekvenserne af besparelserne og indsamler eksempler på gode undervisningsforløb med en kobling til praksis under de nuværende økonomiske rammer, fortæller SDS-formand Signe Donsbæk Jørgensen.

Samtidig arbejder de socialrådgiverstuderendes organisation på at sikre større overskuelighed på de enkelte uddannelser, så studerende i højere grad ved, hvor de skal gå hen med eksempelvis problemer i studiegruppen eller med ideer til et foredrag, der kunne gavne studiet.