Vær med til at kickstarte OK13-debat – vind gavekort

Alle aspekter af vores arbejdsliv kommer i spil ved OK13. Trods udsigten til en snæver økonomisk ramme er det vigtigt at deltage i medlemsdebatten om krav til OK13, opfordrer Ulrik Frederiksen, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening.

Der er ikke udsigt til de store lønstigninger, når socialrådgivernes løn og arbejdsvilkår skal forhandles. Men det gør det ikke mindre vigtigt at deltage i debatten om, hvilke krav der skal udtages til overenskomstforhandlingerne næste forår.

Næstformand for Dansk Socialrådgiverforening siger:
– Det er vigtigt, at medlemmerne engagerer sig i debatten om OK13. Så godt som alle forventer, at der på grund af krisen vil være en smal økonomisk ramme for forhandlingerne. Derfor har vi i medlemsdebatten også fokus på at sikre reallønnen.

– Men samtidig vil vi gerne forny måden at tænke overenskomst på, når vi ikke kan få de helt store lønstigninger. Det afspejler sig i inspirationspapiret med de fire målsætninger om henholdsvis løn, uddannelse, sunde arbejdspladser og medindflydelse, som hovedbestyrelsen har vedtaget.

Lokale lønforhandlinger skal sikre reallønnen

Selv om der skal tænkes nyt, så pointerer Ulrik Frederiksen, at lønnen er et vigtigt spørgsmål.

– Det er vigtigt at prioritere socialrådgivernes realløn, men det kan dog vise sig at blive vanskeligt at få igennem. Vi bliver også nødt til at se på, om den lønmodel, vi har i dag, er den rigtige. Siden lokal løn blev indført, har vi formået at sikre medlemmerne en god lønfremgang via de lokale forhandlinger. Men uden rammer for den lokale lønforhandling kan vi på sigt ende med en negativ lønudvikling.

– Derfor er kernen ved OK13 for mig at se at sikre den lokale forhandling. Vi skal arbejde intensivt med at værne om lønnen ved at stille krav, der sikrer en udvikling, der afspejler øgede kvalifikationer og nye arbejdsopgaver.

Trepartsforhandlinger påvirker OK13

Resultatet af de såkaldte trepartsforhandlinger mellem fagbevægelsen, arbejdsgiverne og regeringen vil også påvirke forhandlingerne ved OK13.

I skrivende stund er temaerne for trepartsforhandlingerne endnu ikke kendt, men Ulrik Frederiksen siger:

– Det forventes, at trepartsaftalen vil få en afsmittende effekt på overenskomstforhandlingerne, og da tænker jeg især på målsætningen om ”Uddannelse – gennem hele arbejdslivet”. Behovet for besparelser ved effektiviseringer på det offentlige arbejdsmarked kan imødekommes ved kompetenceudvikling og efteruddannelse.