DS: Ingen skal sidde fast på kontanthjælp

Der er mange gode takter i Ydelseskommissionens anbefalinger, blandt andet en genvurdering af, om borgeren overhovedet hører hjemme på kontanthjælp. Men det bør ske allerede efter et år og gælde alle på kontanthjælp, mener socialrådgivernes formand Mads Bilstrup.

Mandag præsenterede Ydelseskommissionen sit længe ventede forslag, som erstatter de mange satser og ydelser i kontanthjælpssystemet med en grundydelse og en forhøjet ydelse. Det er et afgørende skridt på vejen mod et kontanthjælpssystem med bedre retssikkerhed og mere tid til det sociale arbejde, men til gengæld løser det ikke problemerne med fattigdom. Derfor må politikerne nu træde i karakter og sikre, at færre lever i fattigdom i fremtiden, mener Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiveforening.

– Politikerne har jo sagt til kommissionen, at forslagene ikke må koste penge – jeg bider mærke i, at formanden, Torben Tranæs, sagde, at man jo godt kunne hæve levestandarden, hvis man brugte penge på det. Det kan politikerne jo frit vælge at gøre, og det vil vi i hvert fald kæmpe for, siger han.

Ydelseskommissionen kommer med forskellige forslag, der skal løfte flere børn ud af fattigdom. Til gengæld foreslår de, at unge uden uddannelse skal have endnu færre penge, end de får i dag. Men hvis man er så psykisk eller fysisk syg, at man ikke er i stand til at uddanne sig eller til at arbejde, så bør man slet ikke være på kontanthjælp, understreger Mads Bilstrup.

– Problemet er, at virkeligheden desværre er en helt anden i dag. Der er mange, som er i kontanthjælpssystemet i mange år. Derfor er der brug for, at borgerne får ret til hurtig afklaring – konkret foreslår vi en ret til afklaring inden for ét år, så de her mennesker er sikret en vej hurtigt videre i stedet for at sidde fast på kontanthjælp, siger han.

Afklaringsgaranti

Ydelseskommissionen foreslår, at kommunerne skal gennemføre en tværfaglig genvurdering for alle aktivitetsparate borgere over 30 år efter to år på grundsats. Men Dansk Socialrådgiverforening foreslår en afklaringsgaranti for alle borgere på kontanthjælp allerede efter et år.

Dansk Socialrådgiverforening foreslår:

Kommunerne forpligtes til at afklare kontanthjælpsmodtagere inden for et år. Der skal foretages en socialfaglig vurdering af borgerens arbejdsevne og forsørgelsesgrundlag og udarbejdes en konkret plan for det videre forløb. Hvis det vurderes, at den enkeltes arbejdsevne kan være varigt truet eller nedsat, skal socialrådgiveren vurdere, om borgeren er i målgruppe for revalidering eller indstille til, at sagen forelægges rehabiliteringsteamet.

Afgørende forudsætninger for, at kommunerne kan leve op til en afklaringsgaranti på et år, er:

  • Et loft over antallet af sager, som sikrer, at socialrådgiverne har tid til at leve op til garantien. Socialrådgiverne har i mange kommuner for mange sager til at kunne sikre hurtig afklaring. Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal på kontanthjælpsområdet er 35-55 sager, afhængig af målgruppen.
  • At indsatsen kan koordineres på tværs af beskæftigelses-, sundheds- og socialområdet, og at der er nok relevante tilbud.