Leder – Region Nord

Læs regionformand Trine Quists leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Nord den 6. februar 2019.

Kære TR, TR-suppleant og AMR

Så kom vi i gang med det nye år, og som altid bringer et nyt år forandringer med sig.

Vi har fået fusioneret FTF og LO til FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation), som gik i luften 1. januar 2019. I første omgang kommer I nok ikke til at mærke så meget til dette lokalt, den lokale struktur i FH er nemlig endnu ikke tegnet. FH har besluttet, at arbejdet med at få den lokale struktur på plads er en proces, som skal forløbe over de næste to år. Så indtil dette arbejde er tilendebragt, vil I stadig opleve samarbejde i den gamle struktur mellem FTF og LO. Og som I kan læse om i dette nyhedsbrev, har fusionen heller ikke betydning for fordelingen af pladserne i jeres MED-udvalg.

Det nye år var også startskuddet til FH’s Arbejdsmiljørepræsentantår – AMR19. Det kan I også læse mere om her i nyhedsbrevet – både om opstartskonferencen og om andre initiativer for AMR og om fokus på arbejdsmiljøet, som vi også i DS har som topprioritet i de kommende år.
Den nye ferielov bringer også ændringer med sig, ændringer som især i overgangsperioden har betydning for optjening og afholdelse af ferie. Især som TR vil I nok få mange spørgsmål om den nye ferielov, så sæt jer godt ind i reglerne. Ved tvivlsspørgsmål kan I selvfølgelig altid kontakte jeres konsulent.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke for den rigtig gode modtagelse, jeg har fået som ny regionsformand. Jeg er blevet inviteret ud til mange klubmøder, fyraftensmøder og generalforsamlinger. Det er jeg glad for og ser frem til at møde mange af jer i de kommende måneder.

På gensyn – god arbejds- og læselyst.

Trine Quist
Regionsformand