Planlagte TR-arrangementer i 2020

I 2020 vil indhold af TR-aktiviteter rette sig imod styrkelse af det lokale lønarbejde samt arbejdsmiljøet som følge af DS' arbejdsmiljøresolution. Med disse temaer i fokus er der planlagt en række TR-aktiviteter.

Lokal TR-konference den 8. – 9. juni  med temaerne: “Lokal løn”, “Fra uddannelse til job – håndtering af nyuddannede”, samt “Status på arbejdsmiljøresolutionen”

TR-temadag primo november om “OK21”

FTR-netværksmøde den 25. februar med temaerne: “Min position som FTR – muligheder og udfordringer” og “Mit arbejde i HMU”. Se nærmere i dette nyhedsbrev.

TR-netværksmøder: Februar/marts med temaet “Lokal løn” som optakt til TR-konferencen. Herudover i august/september og november/december, hvor temaer følger.