Ny regering vil nedlægge jobcentrene

Regeringen vil nedlægge jobcentrene, og det skaber stor usikkerhed blandt de socialrådgivere, der arbejder i jobcentrene. Læs hvad Dansk Socialrådgiverforening gør for at sikre de bedst mulige rammer for socialrådgiverne i det kommende beskæftigelsessystem.

Den nye regering har fremlagt sit arbejdsprogram (regeringsgrundlaget) for de kommende år. Det indeholder meget store forandringer af beskæftigelsesområdet, først og fremmest en nedlæggelse af jobcentrene. Dansk Socialrådgiverforening vil arbejde for at få indflydelse på det nye beskæftigelsessystem, så vi sikrer, at socialrådgiverne får de bedst mulige rammer og vilkår i deres arbejde.

– Det er klart, at en så stor forandring skaber enorm usikkerhed. Derfor vil jeg også gerne som det første understrege, at DS er her for dig. Uanset hvilke tanker eller bekymringer, du gør dig, kan du altid tale med din tillidsrepræsentant, siger Signe Færch, forkvinde for Dansk Socialrådgiverforening.

I begyndelsen af det nye år holder Dansk Socialrådgiverforening lokale møder om situationen og fremtiden på beskæftigelsesområdet.

– Det er også vigtigt for mig at sige, at selvom jobcentrene bliver nedlagt, vil de opgaver, socialrådgiverne løfter, bestå. Det er ikke en nedlæggelse af beskæftigelsesindsatsen. Det er os socialrådgivere, der besidder fagligheden til at hjælpe, støtte og vejlede mennesker ramt af arbejdsløshed og andre udfordringer, så selvom politikerne ændrer navnet og rammerne, vil der også fremover være brug for socialrådgivere i beskæftigelsesindsatsen, siger Signe Færch.

Ud over at nedlægge jobcentrene vil regeringen spare tre milliarder kroner på beskæftigelsesområdet.

– Det er meget bekymrende og kan få store konsekvenser for vores arbejdsvilkår og for indsatsen. Det er helt afgørende, at vi som socialrådgivere har ordentlige arbejdsvilkår – både for at vi ikke bliver syge at gå på arbejde, men også for at vi kan lave et stykke arbejde med høj faglig kvalitet. Det vil jeg selvfølgelig bruge enhver lejlighed til at understrege over for politikerne. Men så vidt vi ved, skal besparelserne først udmøntes i 2030. Det betyder, at der er tid til at forberede overgangen til et nyt system, og vi vil selvfølgelig kæmpe benhårdt for at få størst mulig indflydelse i den proces, siger Signe Færch.

Ny struktur på beskæftigelsesområdet

Regeringen lægger op til et nyt beskæftigelsessystem. Der er spændende tiltag, som lægger sig op ad Dansk Socialrådgiverforenings egne forslag, men en del er også bekymrende. Først og fremmest vil regeringen dele indsatsen op. De kortvarigt arbejdsløse skal fremover selv vælge, om de vil have en indsats i kommunen, a-kassen eller hos en privat aktør.

– Det kan være er problematisk, fordi vi ved, at også jobparate kan have skjulte sociale og psykiske udfordringer, vi som socialfagligt professionelle kan være med til at spotte. Her skal vi være med til at holde fokus på, at et godt samarbejde er afgørende, siger Signe Færch.

De aktivitetsparate skal fortsat have hjælp og støtte hos kommunen, mens de mest udsatte fremover skal helt ud af beskæftigelsessystemet. Vi ved endnu ikke, hvordan målgrupperne skal defineres, men regeringen skriver, at de mest udsatte i stedet skal have ”en bredt funderet indsats med afsæt i det enkelte menneskes konkrete udfordringer”. De skriver også, at målet er ”at styrke deres muligheder for et bedre og mere værdigt liv og skabe en vej ind i fællesskabet”, og at de mest udsatte skal have en socialfaglig indsats på deres præmisser.

– Det er gode tanker om en gruppe af mennesker, som vi med de nuværende rammer og vilkår kan have svært ved at hjælpe i jobcentrene. Men vi står tilbage med to store spørgsmål: Hvordan skal de nye målgrupper defineres? Og hvor og hvordan skal dem, der i dag er aktivitetsparate, men ikke tilhører gruppen af mest udsatte, have hjælp og støtte, spørger Signe Færch.

Det gør DS

Dansk Socialrådgiverforening arbejder nu på at få indflydelse og så stærke, socialfaglige aftryk som muligt på de politiske aftaler, der skal forhandles på plads i den kommende tid.

– Vi deltager i den offentlige debat, hvor vi sætter fokus på socialrådgivernes afgørende rolle i beskæftigelsesindsatsen. Uanset hvad politikerne kalder den nye struktur, skal vi have tid til vores arbejde og mulighed for at udfolde socialfagligheden, siger Signe Færch.

Så snart den nye beskæftigelsesminister har sat sig i stolen, vil hun invitere til møde for at give socialrådgivernes faglige input til indretningen af det nye system, herunder især hvilke rammer og vilkår, der skal til for at sikre en stærk, socialfaglig indsats. Derudover har Dansk Socialrådgiverforening dialog med de politiske partiers ordførere, Beskæftigelsesministeriet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), KL og HK Kommunal.

I det nye år tager Signe Færch som nævnt på turné rundt i landet for at tale med socialrådgiverne på jobcentrene og blive klogere på deres arbejde.

– Jeg glæder mig meget til at høre deres fortællinger og på den måde blive endnu bedre til at formidle værdien af deres arbejde, når jeg skal påvirke politikerne. Afslutningsvis vil jeg opfordre alle socialrådgivere til at passe på sig selv og kollegaerne. Vi reagerer alle forskelligt på usikkerhed, og derfor er det vigtigt, at vi som fagfæller er der for hinanden – både på den enkelte arbejdsplads og på tværs af hele vores faglige fællesskab, siger Signe Færch.