Tilliden tilbage – en ny og målrettet beskæftigelsesindsats

Dansk Socialrådgiverforenings udspil til en beskæftigelsesindsats for det hele menneske med tillid og faglighed som omdrejningspunkt.

Som socialrådgivere møder vi de mennesker, som har brug for støtte for en stund eller en længere periode. Nogle har alene mistet deres arbejde, andre har også en eller flere udfordringer i form af psykiske, fysiske og/eller sociale udfordringer – og en del har gennem lange perioder af livet oplevet svigt, nederlag og mistro og mangler nu både selvværd, selvtillid samt tillid til samfundet. De mennesker er kun i stand til at arbejde med deres potentiale, hvis både system og arbejdsmarked møder dem med tillid og lykkes med at etablere et godt samarbejde om at skabe den ønskede sociale forandring med udgangspunkt i deres egne ønsker og behov.

Vi ønsker et beskæftigelsessystem, som i højere grad er indrettet for at afhjælpe de udfordringer, som den enkelte borger har, og for at løfte livskvaliteten. Det er et system, der bygger på tillid, tager udgangspunkt i det enkelte menneskes ønsker og evner og giver tid og plads til at yde støtte til hvert enkelt menneske. Et system, der binder pligten til at bidrage sammen med individuel livskvalitet gennem positive forventninger, støtte og samarbejde, og som efter vores vurdering vil gøre kontanthjælp til den midlertidige ydelse, den bør være. Alt sammen fordi vi ved og kan se på forskningen, at det er det, som virker, hvis vi skal hjælpe flere mennesker i arbejde.

Derfor foreslår vi, at:

  1. Der oprettes en ny enhed på tværs af social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, som skal sikre en bedre og mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats for de borgere, som har andre problemer end ledighed og hvis arbejdsevne er truet.
  2. En bedre balance mellem rettigheder og pligter, som består af tre nye rettigheder: Alle på kontanthjælp får ret til afklaring af rette ydelse og indsats senest efter ét år. Krav om at sikre borgerens medvirken i egen sag. Borgere med truet arbejdsevne får en ny ret til udviklingsfleksjob.
  3. Forbedret vurdering af arbejdsevnen. Det skal sikre bedre retssikkerhed, et større socialfagligt handlerum og fleksibilitet.

Læs hele udspillet eller dele af det her:

» Hele udspillet: Tilliden tilbage – en ny og målrettet beskæftigelsesindsats

Tilliden tilbage – en ny og målrettet beskæftigelsesindsats

Socialrådgivernes forslag til at styrke beskæftigelsesindsatsen for borgere over 25 år, som har andre problemer end ledighed

Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening

Udgivet den: 07. sep. 2022

Læs publikationen

Arbejdsudbud ved udviklingsfleksjob

Fleksjob til kontanthjælpsmodtagere under afklaring kan være med til at fastholde arbejdsevne og dermed forkorte tiden på kontanthjælp. Det vil derudover umiddelbart stille flere mennesker til rådighed for arbejdsmarkedet. I denne analyse vurderer vi, at forslaget vil øge arbejdsudbuddet med over 300 fuldtidspersoner

Udgiver: Analysenotatet er udarbejdet for Dansk Socialrådgiverforening af Tænketanken Cevea.

Udgivet den: 23. sep. 2022

Læs publikationen

Uddrag af udspillet ‘Tilliden tilbage’:

» Ny enhed

» Afklaringsgaranti

» Ret til udviklingsfleksjob

» Arbejdsevne

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. DS’ arbejde med beskæftigelse?

Kontakt konsulent Mette Laurberg Jensen
mlj@socialraadgiverne.dk