Hærværk og bombetrussel mod socialrådgivere

Hver femte socialrådgiver bliver udsat for trusler om vold. Senest har socialrådgivere i Holstebro og Aarhus henholdsvis oplevet hærværk og været udsat for en bombetrussel. DS opfordrer til fokus på forebyggelse af trusler og vold.

Socialrådgivere i Holstebro og Aarhus har henholdsvis oplevet hærværk og er blevet udsat for en bombetrussel først på ugen.

Den 10. december gik en mand amok på bistandskontoret i Holstebro Kommune, men ingen af de ansatte har følt sig truet på livet.

Samme dag blev medarbejderne i Aarhus Kommunes afdeling i Viby udsat for en telefonisk bombetrussel. Bygningen rummer blandt andet et familiecenter, børn- og ungekontor samt ydelsescenter. Politiet afspærrede området og evakuerede cirka 300 personer fra bygningen.

Styr på situationen

Ifølge regionsformand Mads Bilstrup er der styr på den aktuelle situation i de to kommuner.

– Vi kan desværre ikke helt undgå situationer, hvor socialrådgivere bliver truede, men der er al mulig grund til fra kommunernes side at have fokus på forebyggelse af vold. Jeg ved, at Holstebro Kommune er særlig opmærksom på medarbejdernes sikkerhed på baggrund af drabet på socialrådgiver Birte Christiansen i 2010, siger Mads Bilstrup og fortsætter:

– I Aarhus mødte alle medarbejdere på job dagen efter bombetruslen. De har fået tilbud om psykologbistand – og indtil videre har ingen haft behov for det

Hver femte socialrådgiver oplever trusler om vold

På landsplan bliver hver femte socialrådgiver udsat for trusler om vold. Ifølge arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Socialrådgiverforening, Elisabeth Huus Pedersen, kan kommunerne generelt gøre mere for at forebygge, at borgerens vrede udarter til konflikter, trusler og sågar vold.

– Forebyggelse af vold bør ses som en integreret del i udviklingen af det sociale arbejdes kerneydelse, metoder og kommunikation med borgeren. Socialrådgiverne skal eksempelvis have god tid til at forklare borgeren negative afgørelser – og deres kompetencer i anerkendende kommunikation og konflikthåndtering skal holdes ved lige for eksempel gennem supervision, forklarer Elisabeth Huus Pedersen.

Dansk Socialrådgiverforening holdt i efteråret tre temadage for arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter om forebyggelse af trusler og vold. Der blev sat fokus på forebyggelse gennem faglighed, samarbejde, risikovurdering og tryghed.

Læs mere om forebyggelse af konflikter.

Læs gode råd til politianmeldelsen.

Læs gode råd til voldsramte.