Lønnen stiger i april

Hvis du er offentligt ansat, vil du fra april få en lønstigning som følge af de generelle lønstigninger i OK18.

Lønnen stiger med 0,38 procent for kommunalt og regionalt ansatte og 0,9 procent for statsansatte. Du vil kunne se stigningen på din lønseddel i slutningen af april.

Her kan du se lønstigningen for en socialrådgiver, som tjener 30.000 kroner om måneden. Lønstigningerne er relative, så en socialrådgiver, som tjener mere eller mindre end 30.000 kroner, vil få en tilsvarende større eller mindre lønstigning.

Kommunalt og regionalt ansatte

Månedlig stigning: 114 kr.

Årlig stigning: 1.368 kr.

Statsligt ansatte

Månedlig stigning: 270 kr.

Årlig stigning: 3.240 kr.

Ved overenskomstforhandlingerne sidste forår blev det blandt andet aftalt, at der i perioden 1. april 2018 – 31. marts 2021 vil være generelle lønstigninger for 6,1 procent i alt på det kommunale og regionale område og 5,6 procent i alt på det statslige område.

Ofte er det sådan, at disse automatiske lønstigninger nærmest ikke opdages. Man har jo ikke gjort noget særligt eller haft en lokal forhandling. Stigningerne betyder dog meget i den samlede lønudvikling. Hvis man ser på, hvor meget disse generelle lønstigninger betyder for lønudviklingen, så er basislønnen for socialrådgivere i staten nu steget mere end 10.000 kroner om året i de 2 år, der er gået. Alle øvrige løndele er også reguleret, så der er altså tale om en ikke ubetydelig stigning.