Socialrådgiverne om ekspertanbefalinger: Milliardnedskæringer er gift for gode intentioner om frisættelse

Ekspertgruppen For Fremtidens Beskæftigelsesindsats har gode intentioner med flere af deres anbefalinger – men regeringens ønske om store besparelser og 3.500 færre årsværk risikerer at torpedere potentialet i frisættelsen, lyder advarslen fra Dansk Socialrådgiverforening.

– Ekspertgruppen udstikker den rette kurs med anbefalinger om højere faglighed og større tillid til socialrådgiverne og borgerne. Men besparelserne betyder 3.500 færre årsværk. Derfor er der en kæmpe risiko for, at den enkelte socialrådgiver får ansvaret for endnu flere borgere og dermed endnu ringere mulighed for at hjælpe dem godt i arbejde, advarer Signe Færch, som er forkvinde for Dansk Socialrådgiverforening og har været medlem af den følgegruppe, som har givet input til eksperterne.

– Frisættelse er rigtig godt, hvis det er socialrådgiverne og borgerne, som frisættes til at lave det, der giver mening for den enkelte borger, og hvis socialrådgiverne får tiden og ressourcerne til at skabe fremdrift for borgeren med de rette indsatser. Hvis det derimod er frisættelse af kommunerne til at gøre nul og niks for de mest udsatte, så er det et stort problem.

Trods bekymringerne er der også ros fra socialrådgiverne til flere af ekspertgruppens anbefalinger. Her hæfter Signe Færch sig bl.a. ved forslaget om at reducere antallet af målgrupper i beskæftigelsessystemet:

– I dag er der et utal af målgrupper i lovgivningen, og for hver målgruppe gælder der særlige regler. Derfor er det positivt, at man vil forenkle lovgivningen, stille færre krav til antallet af samtaler og give socialrådgiverne et større handlerum. Det er tiltrængt, men det kræver også, at vi får nogle forsvarlige rammer.

Signe Færch roser også, at ekspertgruppen foreslår en ny fremdriftsgaranti, som skal forhindre stilstand i borgernes sager:

– Kommunerne skal ikke have lov til at overlade borgerne til sig selv uden støtte, indsatser og fremdrift. Hvis forslaget om en fremdriftsgaranti udformes rigtigt og kombineres med et krav om lavere sagstal for medarbejderne, så kan det blive en god hegnspæl og en fornuftig grænse for frisættelsen.