Studerende kæmper mod milliardbesparelser

Regeringen vil spare 8,7 milliarder kroner på uddannelsesområdet - 37 millioner kroner på socialrådgiveruddannelsen. Det vil skade undervisningen, og uddannelser risikerer at lukke, advarer SDS, som sammen med DS er medarrangør af stor demonstration.

Venstre-regeringen har besluttet, at uddannelsesinstitutionerne ikke længere skal friholdes fra det såkaldte omprioriteringsbidrag, som medfører tvungne besparelser på to procent om året.

Det betyder, at landerts uddannelsesinstitutioner over de næste fire år skal spare 8,7 milliarder kroner. Socialrådgiveruddannelserne alene skal spare 37 millioner kroner

Professionshøjskolernes rektorkollegie har advaret om, at besparelser vil gå ud over undervisningens kvalitet: Færre undervisningstimer, mindre feedback, større hold og afskedigelse af undervisere.

Ifølge Danske Professionshøjskoler er de laveste takster til undervisning på pædagog- og socialrådgiveruddannelsen i forvejen faldet med over 20 procent de seneste 20 år.

Demonstrationer mod besparelser

I protest mod de varslede nedskæringer, arrangerer Uddannelsesalliancen – et samarbejde mellem en række studenterorganisationer, heriblandt Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende – sammen med blandt andre Dansk Socialrådgiverforening demonstrationer i Aarhus og København den 29. oktober.

Demonstrationen i Aarhus finder sted på Rådhuspladsen kl. 16, og demonstrationen i København finder sted på Københavns Rådhusplads kl. 16.

Formanden for Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende, Anna Sofie Vedersø Larsen, understreger, at det er nødvendigt at tydeliggøre, at regeringens sparekrav vil få konsekvenser for uddannelserne og de studerende.

Hun påpeger, at professionshøjskolerne allerede har spændt livremmen særdeles hårdt ind.

– Vi har set taxameterbesparelser i flere år, og vi har nået et punkt, hvor der ikke kan spares mere. Regeringen lægger op til fortsatte besparelser frem mod finansloven for 2019 i en tid, hvor der i stedet er brug for investeringer.

Kommuner får sværere ved at tiltrække socialrådgivere

Samtidig medfører spareplanerne risiko for lukning af uddannelser i særligt yderområderne. Det gælder blandt andet UC Sjællands socialrådgiveruddannelse i Nykøbing Falster.

– Lukninger af socialrådgiveruddannelsen og andre professionsuddannelser uden for de større byer er det sidste, der er brug for. Der er behov for, at der kan uddannes dygtige socialrådgivere i hele landet – også uden for de store byer, pointerer Anna Sofie Vedersø Larsen.

Allerede nu melder flere kommuner om, at de har svært ved at få besat socialrådgiverstillinger. Denne situation vil blive forværret, hvis afstanden mellem uddannelsesinstitutioner og de pågældende kommuner bliver endnu større, understreger SDS-formanden.