Generalforsamling: Nu er linjen lagt for de tre DS-regioner

DS’ tre regioner har netop holdt generalforsamling, hvor linjerne blev lagt for fællesskabets arbejde. Debatten drejede sig især om arbejdsmiljø, vilkår for nyuddannede og om regionerne skal have en frikøbt næstformand, som hovedbestyrelsen foreslår.

Aflysninger af medlemsarrangementer har præget arbejdet i regionerne siden marts måned, hvor corona-pandemien ramte. Det blev beklaget fra formændene på generalforsamlingerne i de tre regioner: Godt nok var mange af møderne erstattet af virtuelle møder – blandt andet de meget populære webinarer. Og det var en god erstatning, men det var nu ikke det samme som at mødes på arbejdspladserne, på roadtur eller til minisocialrådgiverdage.

Så meget desto større var glæden over, at det i begyndelse af oktober 2020 lykkedes at holde de tre generalforsamlinger som delvis fysiske arrangementer, hvor medlemmerne var velkomne – iført mundbind eller ansigtsvisir – men samtidig blev opfordret til at deltage i generalforsamlingen virtuelt. Og der var en del medlemmer, som valgte at deltage i generalforsamlingerne hjemme fra deres egne stuer.

Fleksible arbejdsformer

Et stort fokus på de tre generalforsamlinger var arbejdsmiljøet – både det på arbejdspladsen og erfaringerne fra hjemmearbejdet under coronakrisen. På generalforsamlingen i Region Øst opfordrede formand Rasmus Balslev til at tage de gode erfaringer fra nedlukningen og især de mere fleksible arbejdsformer med ind i fremtiden.

– Vi hører, at gode erfaringer med hjemmearbejde, der giver ro og tid til fordybelse, har ført til, at det tilbydes som en mulighed for socialrådgiverne i langt højere grad end før nedlukningen. Og at telefoniske og virtuelle møder anvendes hyppigere end før, fordi det for nogle borgere har vist sig at være en stor gevinst – lige frem afstressende – at de ikke død og pine skal bevæge sig op på kommunekontoret for at få hjælp og sparring og leve op til de forpligtelser, de måtte være underlagt.

Han pointerede, at socialrådgiverne generelt ønsker mere fleksibilitet i deres arbejdsliv.

– Mere selvstyrede, fleksible arbejdstider og arbejdssteder er emner, der diskuteres mere end nogensinde på de mange OK21-klubmøder, jeg har deltaget i den forgangne måned, om det så er i form af retten til hjemmearbejdsdage eller den spændende model for 4-dages arbejdsuge, man forsøger sig med i Odsherred.

Sammenhold

Rasmus Balslev opfordrede også medlemmerne til at holde sammen – på trods af, at de føler sig pressede.

– Der er pres på socialrådgiverne alle steder. Krydspres, etiske dilemmaer og oplevelsen af hele tiden at kunnet have gjort lidt mere er fagets vilkår og kendt for enhver socialrådgiver.

– Men vi er nødt til at gå til hinanden på en anerkendende måde, uanset hvor idiotisk man i børnefamilieafdelingen synes, sygedagpengeafdelingen behandler den enlige, sygemeldte mor. Uanset om man er selvstændig partsrepræsentant på den ene side af bordet eller handicapsagsbehandler på den anden. Havde det ikke været for corona, ville jeg have bedt jer omfavne en fagfælle fra en anden forvaltning, kigge hende dybt i øjnene og sige: ”Vi er i samme båd. Lad os huske det!”.

God start til nyuddannede

På generalforsamlingerne var der også fokus på at sikre, at de nyuddannede medlemmer får en god start – en indsats, der bakkes op af en central kampagne om samme. I Region Syd sagde afgående formand, Anne Jørgensen, blandt andet:

– Nogle arbejdspladser ansætter studentermedarbejdere i stedet for uddannede vikarer for at spare penge. Det er ikke i orden. Samtidig er der mange nyuddannede, der har svært ved at komme i arbejde og mangler at kunne starte i et vikariat. Og corona har udskudt ansættelser på grund af hjemsendelse af medarbejdere, der gør det svært at hjælpe nye kolleger ind i arbejdet.

Anne Jørgensen pointerede, at mange steder er introduktionen til nyuddannede ikke god nok.

– DS og KL har sammen lavet et godt og brugbart introduktionsmateriale. Nu mangler vi bare, at arbejdspladserne forpligtiger sig til at bruge det i praksis. Der er desværre også stadig meget store arbejdsmiljøproblemer på skiftende arbejdspladser, hvor der ikke er sammenhæng mellem arbejdsmængde og personaleressourcer. Vi arbejder på, at alle socialrådgivere bliver stærkere sammen og i fællesskab tager ansvar, stiller krav og siger fra.

Verdens mest spændende job

Stemningen var præget af, at det var Anne Jørgensens sidste generalforsamling som regionsformand: Hun har valgt at stoppe på posten for at få mere tid sammen med sin familie og venner – og ikke mindst mere tid til sig selv.

– Jeg har haft verdens mest spændende job i 18 år, og jeg har været meget glad for samarbejdet med jer alle. Selvfølgelig kommer jeg til at savne jer – og alle de gode samarbejdsrelationer. Jeg har ingen plan B, så jeg ved ikke, hvad fremtiden bringer. Jeg håber, at vi en dag kan mødes og sige rigtigt farvel.

Anne Jørgensen høstede stort bifald for sin mundtlige beretning – og fik overrakt en buket blomster af den kommende regionsformand Mie Vode Moll.

Skal regionerne have en næstformand?

Efterfølgende tog Mie Vode Moll ordet og præsenterede nogle af de forslag, som skal behandles på det kommende repræsentantskabsmøde i november – og som blev debatteret på alle tre generalforsamlinger. Hovedbestyrelsens forslag om, at regionerne eventuelt skal have en frikøbt næstformand, blandt andet for at kunne være en nærværende fagforening,  affødte en del debat, især fordi der i forslaget lægges op til, at finansieringen skal sikres igennem en kontingentforhøjelse.

Anne Jørgensen lagde ikke skjul på, at hun bakker op om hovedbestyrelsens forslag, da der er brug for mere ”politisk power” – også til det lokalpolitiske lobbyarbejde. Flere medlemmer understregede, at det er vigtigt at kommunikere tydeligt om, hvilken rolle en eventuel næstformand skal have – og i forhold til medlemmerne: What’s in it for me?

Forbedring af arbejdsmiljøet

På generalforsamlingen i Region Nord understregede Trine Quist, at netop arbejdsmiljøet ligger hende meget på sinde.

– Når jeg læser underretningerne, som blev indsendt under kampagnen ”Tid til Socialt Arbejde” bliver jeg oprigtigt ked af det og trist over de forhold, som socialrådgivere arbejder under til dagligt, og den pris de betaler for at ville gøre en forskel. De historier sammenholdt med det, som jeg hører fra jer, når jeg kommer rundt i regionen, bekræfter mig i, at det vigtigste vi arbejder med og fortsat skal arbejde med er forbedring af socialrådgivernes arbejdsmiljø.

Hun fastslog, at arbejdsmiljø også bliver et vigtigt tema under overenskomstforhandlingerne i form af krav om både sagstal og passende arbejdsmængde, men også ret til ny introordning for nyuddannede og bedre fastholdelse af medarbejdere.

Trine Quist pointerede, at corona ud over utrolig mange frustrationer også har bragt noget andet med sig:

– Jeg har efterhånden hørt mange beretninger fra medlemmer, som under nedlukningen af landet har oplevet, at der pludselig igen blev plads til deres faglighed og det faglige skøn i deres arbejde. Og selvom arbejdsgange måske er anderledes og mere besværlige, så er det erfaringer, som er værd at tage med videre. For hvis færre rammer og færre krav skaber bedre resultater? Så ligger den da lige til højrebenet.

– Min frygt for at blive den første regionsformand, der ikke kunne holde generalforsamling, blev heldigvis kun ved frygten. Men jeg blev til gengæld den første regionsformand til at afholde en overvejende virtuel generalforsamling. Og lige netop det, tror jeg, kommer til at kendetegne os, vores fag og vores fagforening i fremtiden. At vi må gøre mange ting på nye måder.

I alle tre regioner blev både den skriftlige og mundtlige beretning enstemmigt vedtaget. Og på alle tre generalforsamlinger blev der valgt regionsbestyrelsesmedlemmer, som du kan se herunder.

Ny bestyrelse Region Nord

Julie Bülow Grønning Hav
Sune Preetzmann Kirketerp
Anne Hegelund
Rikke Krogh Jensen
Jannie Kejser
Ida Louise Jervidalo
Christina Eilers
Stella Meyer Olesen
Matilde Lundgaard Hansen
Sisi Ploug Pedersen
Torben Uhre Slot
Kitti Bergkjær
Susanne Grove

 

Ny bestyrelse Region Syd

Benny Poulsen Madsen
Hanne Ryelund Sørensen
Heidi Elna Poulsen
Jesper Nissen
Katrine Marie Andersen Friborg
Merete Møller Petersen
Mette Mathilde Oksen
Pernille Aakerlund Iversen
Regis Marker-Balenda
Tannie Grinderslev Madsen
Ruby Rebecca Hjort
Berit Wolff
Tue Rossau
Eva Marianne Terkelsen

Ny bestyrelsen Region Øst

Rikke Janaki Troelsen
Marie Pallesgaard Vithen
Katja Hoffmann Barfod
Susanne Both
Mette Sode Hansen
Maria Kumari Lauridsen
Malene Sandie Hansen Thackrah
Birgit Larsen
Anni Jessen Spiele
Sabrina April Ramshart Kahlke
Cathrine Tovborg-Jensen
Line Kabell Christoffersen
Toni Hansen Djurhuus
Rikke Terney
Harald Jørgen Pedersen
Dennis O’Brien