Økonomien under en konflikt: Spørgsmål og svar

Under en konflikt får du ikke løn af din arbejdsgiver – men økonomisk støtte fra DS via en lånemodel. Men hvordan, hvor meget og hvorfor? Find svar på dine spørgsmål her.

Under en konflikt får du ikke løn af din arbejdsgiver – men økonomisk støtte fra DS.

DS yder støtten til medlemmerne via en lånemodel. Helt overordnet har DS’ hovedbestyrelse valgt en model, der:

  1. Støtter medlemmerne på en solidarisk måde. Det vil sige, at den stiller alle medlemmer – uanset om de er i strejke eller ej – så lige som muligt.
  2. Sikrer, at DS kan holde til en længerevarende konflikt. Jo længere, vi kan holde, desto større pres kan vi lægge på arbejdsgiver.

Modellen fungerer på den måde, at medlemmerne låner midler fra DS’ Aktionsfond, også kaldet strejkekassen. Når DS vælger at støtte medlemmerne via et lån og ikke et støttebeløb, skyldes det, at lånemodellen betaler sig økonomisk for DS og alle medlemmer. Det gør den, fordi der ikke skal betales skat af konfliktlånet.

Dermed vil det samlede træk på Aktionsfonden blive betydeligt mindre ved lånemodellen end hvis vi havde valgt at udbetale konfliktstøtte. Det betyder, at DS kan være i konflikt i længere tid for det samme beløb – og dermed kan vi sammen lægge større pres på arbejdsgiverne.

Det betyder også, at der samlet set skal betales mindre tilbage, når Aktionsfonden skal genopbygges efter konflikten. Det er en fordel for alle medlemmer, fordi alle er med til at indbetale til Aktionsfonden.

Find svar på dine spørgsmål her

På DS’ hjemmeside har vi samlet uddybende information om lånemodellen og om hvordan den fungerer.