Stort JA og rekordhøj stemmeprocent

Stemmeprocenten blandt socialrådgiverne har aldrig nogensinde været højere, og resultatet blev et rungende JA til OK18-forligene – både i kommuner og regioner og på statens område. Majbrit Berlau glæder sig over den høje stemmeprocent og ser det som et udtryk for opbakning til fællesskabet og den danske model.

Socialrådgiverne har stemt, og det blev et rungende ”ja” til deres overenskomstforlig på både de kommunale, regionale og statslige områder. I alt har 8827 medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening stemt om overenskomsterne, hvilket svarer til 65,3 procent af de stemmeberettigede medlemmer. Det er den højeste stemmeprocent nogensinde.

Der er kun en lille forskel på afstemningsresultatet for henholdsvis det kommunale og regionale område og statens område: På det kommunale og regionale område stemte 96,7 % JA, mens 2 % stemte NEJ. På statens område stemte 93,1 % JA mens 4,8 % stemte NEJ.

Vigtigt signal

Det klare ”ja” er et vigtigt signal fra medlemmerne, understreger Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening og leder af DS’ forhandlingsdelegation.

– Jeg er meget glad for, at medlemmerne siger ja til resultatet og dermed også bakker op om forhandlingsdelegationens arbejde. Trods de dramatiske og lange overenskomstforhandlinger landede vi et rigtig godt resultat, hvor vi har opnået reallønssikring, og alle socialrådgivere får lønforbedringer med tilbagevirkende kraft fra 1. april. Lige som vi har hævet alle socialrådgivere op på en pensionsprocent over 15. Det har været et delmål for DS i mange år.

– Det er overordentligt positivt, at så mange medlemmer har valgt at bruge deres stemme. Ud over tilfredshed med OK18-resultatet, ser jeg det som et udtryk for en skærpet bevidsthed om, hvad vi kan udrette via et stærkt fællesskab – og en kæmpe stor opbakning til den danske model, hvor løn- og arbejdsvilkår aftales mellem parterne og ikke bestemmes ved lov.

OK18 har styrket fællesskabet

Majbrit Berlau påpeger, at en vigtig ”sidegevinst” ved de ellers dramatiske overenskomstforhandlinger netop er det styrkede fællesskab, og hun opfordrer medlemmerne til at bruge den styrkede position, som socialrådgiverne står i efter OK18, i arbejdet for bedre vilkår ude på arbejdspladserne.

– Mange steder har OK18-forløbet styrket fællesskabet på arbejdspladsen, og jeg vil gerne opfordre jer til at holde fast i det. Overenskomster er afgørende for, at I får en rimelig løn og ordentlige arbejdsvilkår, men det er lige så afgørende, at I sammen med jeres kolleger arbejder for forbedringer i hverdagen – og siger fra, når I oplever urimelige arbejdsvilkår, siger Majbrit Berlau.

Berlau: Tak for opbakning og engagement

Majbrit Berlau pointerer, at den massive opbakning fra medlemmer og tillidsrepræsentanter – og dermed den store synlighed i offentligheden – gav den afgørende styrke ved forhandlingsbordet. Derfor har hun på hovedbestyrelsens vegne i en mail takket medlemmerne:

– Jeg vil gerne sige et stort tak til alle medlemmer for jeres enorme engagement og store tålmodighed under hele OK18-forløbet. I har lavet aktiviteter lokalt i jeres kommuner og på jeres arbejdspladser – demonstreret foran rådhuse, bagt kreative kager, holdt klubmøder, diskuteret med kolleger. I har debatteret på sociale medier og ved middagsbordene. Og nogle af jer har stået foran Forligsinstitutionen i al slags vejr og råbt og sunget jeres opbakning til os, jeres forhandlere.


Sådan stemte socialrådgiverne

  • På det kommunale og regionale område stemte 96,7 % JA, mens 2 % stemte NEJ.
  • På statens område stemte 93,1 % JA mens 4,8 % stemte NEJ.
  • I alt valgte 8827 medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening at stemme om overenskomsterne, hvilket svarer til 65,3 procent af de stemmeberettigede medlemmer.