OK18 skal passes og plejes

REGIONSLEDER: Vi skal ikke risikere kun at få det halve ud af vores hårdt tilkæmpede rettigheder. Derfor er det enormt vigtigt, at vi på alle arbejdspladser får talt om overenskomsterne og de muligheder, de giver.

20.08.2018

Stort JA og rekordhøj stemmeprocent

Stemmeprocenten blandt socialrådgiverne har aldrig nogensinde været højere, og resultatet blev et rungende JA til OK18-forligene – både i kommuner og regioner og på statens område. Majbrit Berlau glæder sig over den høje stemmeprocent og ser det som et udtryk for opbakning til fællesskabet og den danske model.

18.06.2018

Vi skal være rustet til fremtiden – også økonomisk

REGIONSLEDER: Synes du, at DS skal spare mere op i Aktionsfonden, så kom og deltag i medlemsdemokratiet på generalforsamlingen i oktober, og vær med til at tage ansvar for, at vi fremover får en velkonsolideret Aktionsfond.

18.06.2018

OK18: Historien om et helt usædvanligt forløb, der endte godt

Efter måneders benhårdt arbejde, masser af aktivisme, medlemmer der sagde nok er nok, og vi er mere værd, meget lidt nattesøvn, op- og nedture, glæde og frustrationer, lykkedes det at lande en overenskomst for socialrådgiverne og alle andre offentligt ansatte. Majbrit Berlau ser tilbage på de historiske OK18-forhandlinger og et resultat, hun glæder sig til at stemme ja til.

24.05.2018

7 socialrådgivere om overenskomstforliget

Hvad synes du om overenskomstforliget – og hvad stemmer du? Det har vi spurgt syv tillidsvalgte. De er tilfredse med forliget, og det skyldes især udsigten til lønstigninger, mere i pension og fastholdelse af seniorrettigheder.

24.05.2018

Katja og Susanne klappede forhandlerne ind i Forligsinstitutionen

Overalt i landet har socialrådgivere været med til at markere fagbevægelsens opbakning til topforhandlerne under de langstrakte og dramatiske overenskomstforhandlinger. Ved Forligsinstitutionen i København etablerede socialrådgivere deres egen ”forligsbande” og ofrede noget af nattesøvnen for forhandlernes og fællesskabets skyld.

24.05.2018

Vi er klar til kamp

Vi har spurgt tre tillidsvalgte, hvordan det var at deltage på det historiske TR-stormøde i Fredericia den 22. marts. Her mødtes 10.380 tillidsfolk fra hele landet under mottoet ”En løsning for alle”.

05.04.2018

Det må gerne være sjovt at stå sammen – midt i alvoren

Vi har bedt om en status fra Dansk Socialrådgiverforenings tre regionsformænd, som siden strejkevarslet blev udsendt i starten af marts, er mødtes med over 2000 medlemmer. Hvad er deres vigtigste budskab til medlemmerne – og ikke mindst: Hvordan oplever medlemmerne situationen?

05.04.2018

OK18 skal være en løsning for alle

LEDER: Vi håber, at vi nu har landet et forlig, som vi kan være tilfredse med. Men i skrivende stund er det umuligt at sige, om det er det mest realistiske scenarie.

05.04.2018

GUIDE: Sådan bliver du klar til konflikt

Gør dig – og dine kolleger – klar til konflikt. Vi giver dig her et overblik over en række vigtige informationer – som også er sendt ud til hvert enkelt medlem pr. mail. Klik også ind på socialraadgiverne.dk/OK18, hvor du kan få alle punkterne uddybet og hente OK-18-materialer.

05.04.2018