Socialrådgiveren 7/18

Indhold

Stort JA og rekordhøj stemmeprocent

Stemmeprocenten blandt socialrådgiverne har aldrig nogensinde været højere, og resultatet blev et rungende JA til OK18-forligene – både i kommuner og regioner og på statens område. Majbrit Berlau glæder sig over den høje stemmeprocent og ser det som et udtryk for opbakning til fællesskabet og den danske model.

Sådan går du på ferie uden stress

Sommerferien venter forude, men det kan være svært at nyde ferien, hvis tankerne vandrer tilbage til arbejdsopgaverne. Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljøkonsulent, Elisabeth Huus Pedersen, guider dig med fem råd til en ferie uden arbejdsstress.

Vil du ikke hilse Dean fra mig?

19-årige Dean er søn af to nu afdøde narkomaner og har været anbragt fire forskellige steder i sit liv. Hans usædvanlige familiehistorie med en altoverskyggende pap-morfar er centrum for en ny bog, der også sætter anbringelsesområdet under lup. Vi har talt med forfatteren, der har gennemtrawlet al tilgængelig viden og alle de sagsakter om Dean, som hun kunne få fat i. Og hun har også interviewet nogle af de involverede fagpersoner.

Giv kommuner lov til at ytre sig i vigtige enkeltsager

I sit arbejde med bogen om Dean har Kirsten Holm Petersen oplevet, at en del fagfolk ikke har ønsket at medvirke, selv om de formelt set havde fået lov. Hun opfordrer til at lukke op til det socialfaglige maskinrum.

Socialrådgivere savner mere tid til børneinddragelse

Stort set alle sagsbehandlere fra de tre kommuner, som har deltaget i projekt ”Bedre Børneinddragelse”, ved, hvordan de sikrer, at barnet bliver hørt, viser en evaluering fra VIVE. Men mangel på tid og stor udskiftning blandt sagsbehandlere udfordrer målet om at inddrage børnene.

Barnets stemme fylder mere

I projektkommunerne er der ifølge evalueringen af Bedre Børneinddragelse kommet markant øget fokus på, at børneinddragelse i sagsbehandlingen er vigtig. Det gælder både blandt sagsbehandlere og ledere.

Tillid tager tid

Det tager tid at skabe tillid og få den unge til selv at komme på banen. Derfor efterlyser socialrådgiverne i Roskilde Kommunes Ungeafsnit et lavere sagstal, så de kan få det optimale ud af de nye værktøjer, de har taget med sig fra projektet ”Bedre Børneinddragelse.”

Jeg lærte at hænge mit selvbillede uden for døren til jobcenteret

Hun ville have overblik over sin egen sag og dykkede ned i alle sagsakter. Det kom der et dokumentarisk værk ud af, som netop har været udstillet i Kunsthallen Ulys i Odense. Vi gengiver en redigeret version af den lydfil, som var en del af værket – og en varedeklaration med ingredienserne i et sagsforløb på fem år, der endte med et fleksjob.

Vi skal være rustet til fremtiden – også økonomisk

REGIONSLEDER: Synes du, at DS skal spare mere op i Aktionsfonden, så kom og deltag i medlemsdemokratiet på generalforsamlingen i oktober, og vær med til at tage ansvar for, at vi fremover får en velkonsolideret Aktionsfond.

Fra omsorg til business

KLUMME FRA PRAKSIS: Jeg oprigtig stolt af at varetage opgaver for alle dem, min faglighed vurderer, har brug for hjælp. Og jeg kunne ikke drømme om at skulle sortere på baggrund af andet end faglighed. Her er der ikke management-tænkning til at forstyrre.