Opkvalificering kan være en måde ikke at tabe gevinsten på gulvet igen

Stadig flere indvandrere med ikke-vestlig baggrund kommer i arbejde – og hvis de skal fastholdes kræver det opkvalificering, siger cheføkonom Erik Bjørsted fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Allerførst: Hvor mange ikke-vestlige indvandrere er kommet i job- ifølge jeres nye analyse?

Der er 25.600 flere fuldtidsbeskæftigede med ikke-vestlig baggrund. Tallet dækker over, at der er tale om flere personer, fordi der gemmer sig deltidsbeskæftigede i det også. Men desværre har vi endnu ikke en opgørelse over deltidsbeskæftigede. For det er selvfølgelig interessant, om folk er beskæftigede i 10 eller 37 timer.

Hvis det tal sættes i relation til stigningen i beskæftigelse i det hele taget herhjemme – hvad viser det så?

Det svarer til, at mennesker med ikke-vestlig baggrund står for lidt mere end 25 procent af den samlede fremgang i beskæftigelsen. Det hører med til historien, at gruppen her typisk ikke har haft den tætteste tilknytning til arbejdsmarkedet, så set i det lys er det gode tal.

Hvorfor er det bemærkelsesværdigt?

Det er, fordi det har været svært at få gruppen her ind i varmen på arbejdsmarkedet. Vi så antrit til det under sidste opsving, men det tabte vi desværre igen.

Hvorfor er gruppen så på vej ind i varmen nu?

Der er ikke et entydigt svar. Men det er oplagt at pege på de gode tider, for økonomisk opsving kan generelt bringe folk på kanten ind på arbejdsmarkedet. Men der har også fra politisk hold og blandt arbejdsmarkedets parter været stort fokus på, hvad der skal til. For eksempel det, at man kigger på ny-ankomne som jobparate med det samme. Og man har også haft fokus på virksomhedsrettet beskæftigelse understøttet af uddannelse. Vi har ikke helt set effekterne af den indsats endnu, men det tror jeg på sigt, er en farbar vej.

Hvad skal der til for, at den stigning skal fortsætte?

At når mennesker med ikke-vestlig baggrund har fået foden indenfor på jobmarkedet, så skal vi også huske at opkvalificere dem. For det er typisk de ufaglærte jobs, der forsvinder først, så næste gang der kommer en krise, så kan opkvalificering være en måde ikke at tabe gevinsten på gulvet igen.

Erik Bjørsted er cheføkonom i AE, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.