Barnets stemme fylder mere

I projektkommunerne er der ifølge evalueringen af Bedre Børneinddragelse kommet markant øget fokus på, at børneinddragelse i sagsbehandlingen er vigtig. Det gælder både blandt sagsbehandlere og ledere.

”Jeg kan læse i dokumenter, at barnets stemme fylder på en anden måde end før. Der er hele ark med børnesamtaler: Den måde, der bliver talt med børnene på; det, der bliver talt om – det er inde omkring barnet på en anden måde… det er der kommet mere fokus på.
Chef fra en af projektkommunerne

”Det betyder helt klart, at når mit fokus har ændret sig, så får jeg barnets fortælling. Og jeg ved mere, hvad der rører sig hos barnet, end jeg ellers har været opmærksom på… Jeg synes, at jeg bliver meget klogere på barnet, og hvad der er behov for”.
Sagsbehandler fra en af projektkommunerne

”Jeg tror, at projektet er blevet en del af den måde, man tænker på nu. Vigtigheden af børnesamtalen, ikke bare fordi det står i loven, men for at sikre barnets trivsel og udvikling. Det, tror jeg, har indlejret sig alle vegne. Det er det, jeg mærker, hører og ser alle vegne. Nogle af medarbejderne er eminent dygtige til det, og det kan også være de nye. Det er også noget med kultur – kulturen her er, at vi taler med børnene – og måden vi gør det på”.
Leder i en af projektkommunerne

”For handicap-området ved jeg, at de i starten havde en retorik om, at der var mange børn, de ikke kunne tale med, og de er kommet til at tale med mange flere børn. I børneafsnittet har der været en opfattelse af, at der var børn, der var for små eller for dårlige til at kunne tales med. Men hvad vil det sige at tale med et barn? Hvad skal der til for at have afholdt en børnesamtale? Kan det også bare være observationer? Der er blevet meget mere børneblikke”.
Afdelingsleder

”Jeg er blevet mere bevidst om, at før i tiden, når jeg indkaldte til møder, så var barnet bare én af dem, jeg indkaldte. Nu er det sammen med barnet, at vi indkalder til mødet, og den unge har været med til at bestemme, hvem der skal være med. I stedet for at jeg er for bordenden, er det mere den unge, som er med til at bestemme, hvem der skal være med”.
Sagsbehandler

Kilde: ”Evaluering af projekt Bedre Børneinddragelse”, VIVE, 2018