Syge mennesker bliver ikke jobparate af at få et label i panden, hvor der står jobparat

LEDER: Desværre foreslår regeringen nu med et nyt udspil at skaffe arbejdskraft på en noget anderledes måde: Ved at ”omregistrere” godt 20.700 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere til jobparate.

Danmark er inde i en længere økonomisk højkonjunktur. Derfor er arbejdsløsheden – heldigvis – lav og stadig faldende. Og der er stigende efterspørgsel på arbejdskraft. Det har også den effekt, at et stigende antal kontanthjælpsmodtagere kommer i en eller anden form for beskæftigelse. Hurra for det – men også tillykke til de mange socialrådgivere på jobcentrene, der knokler for at få det til at ske. Og et særligt tillykke  til de kommuner, der virkelig satser på det med ambitiøse investeringsprogrammer, hvor de med opnormeringer og en intensiv indsats investerer langsigtet i at hjælpe borgere, der er på kanten eller uden for arbejdsmarkedet, ind i et job.

Desværre foreslår regeringen nu med et nyt udspil at skaffe arbejdskraft på en noget anderledes måde: Ved at ”omregistrere” godt 20.700 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere til jobparate.

Regeringens forslag omfatter de kontanthjælpsmodtagere, som er aktivitetsparate, fordi de ikke umiddelbart er i stand til at tage et job, men alligevel er omfattet af reglen om at skulle arbejde 225 timer om året. Men en opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet viser, at i den kategori af ledige har 31 procent ikke kunnet leve op til kravet om at arbejde 225 timer om året – og er dermed blevet sanktioneret.

Og hvorfor kan de ikke klare at arbejde 225 timer om året? Fordi de kontanthjælpsmodtagere, vi med systemsprog kalder for ’aktivitetsparate’, ikke er i stand til bare at tage et job. De kæmper med smerter, sygdomme, psykiske lidelser, misbrug eller andre ting, som vi er nødt til at tage hånd om.

Det kan vi kun, når de er aktivitetsparate, for ellers giver systemet simpelt hen ikke mulighed for at sætte ind med en bred, social indsats. Og det har en stor del af dem behov for.

En undersøgelse, som Dansk Socialrådgiverforening står bag, viser, at helt op mod 90 procent af kontanthjælpsmodtagerne har fysiske og/eller psykiske helbredsproblemer som medvirkende årsager til, at de står uden for arbejdsmarkedet.

Det siger sig selv, at syge mennesker ikke bliver jobparate af at få et label i panden, hvor der står jobparat. Det er meningsløst. Til gengæld ved vi, at investeringer i socialt arbejde virker. Det ved regeringen også. I regeringens nye udspil opfordres kommunerne direkte til at investere i beskæftigelsesindsatsen med henvisning til nogle af de kommuner, som er gået forrest. Der står: ”Investeringerne har betydet, at flere borgere er kommet i job eller uddannelse og væk fra offentlig forsørgelse. Regeringen er ikke i tvivl om, at flere kommuner kan lære af investeringstanke-gangen.”

Helt enig. Hvorfor så ikke holde fokus på det, der virker?