Vi skal være rustet til fremtiden – også økonomisk

REGIONSLEDER: Synes du, at DS skal spare mere op i Aktionsfonden, så kom og deltag i medlemsdemokratiet på generalforsamlingen i oktober, og vær med til at tage ansvar for, at vi fremover får en velkonsolideret Aktionsfond.

Så fik vi indgået en overenskomstaftale. Det har været et langt og sejt forløb. Vi var tæt på konflikt, men forhandlingerne i Forligsinstitutionen og den danske model viste sit værd. I Dansk Socialrådgiverforening (DS) begyndte vi tidligt at forberede os på konflikt. Hovedbestyrelsen besluttede en lånemodel som forsørgelsesgrundlag til de konflikteramte medlemmer, så de optjente midler i vores fælles ”Aktionsfond” (strejkekasse) kunne vare længere tid, hvis vi endte i en langvarig konflikt.

Denne beslutning gav anledning til kritik fra nogle medlemmer, for hvorfor havde Dansk Socialrådgiverforening ikke vist rettidig omhu og sparet nok strejkemidler op i Aktionsfonden, så det var en støttemodel og ikke en lånemodel, der kunne tilbydes medlemmerne?

Et tilbageblik i min 20-årige historie i DS viser, at en mulig konflikt på det offentlige arbejdsmarked vist var gået lidt i glemmebogen. Som nyvalgt tillidsrepræsentant i 1997 havde jeg kollegaer, der ofte og tit fortalte om den seks måneder lange socialrådgiverstrejken i 1981 – herunder hvor store økonomiske konsekvenser det havde for den enkelte.

Efter strejken i 1981 var Aktionsfonden tømt, og man var i DS i slut-90erne meget opmærksomme på, at den skulle fyldes op igen. Ved min første deltagelse i et Repræsentantskabsmøde (REP) i 2004 besluttede vi delegerede, at vi skulle betale 17 kroner pr. medlem pr. måned af datidens kontingent.

Efterhånden, som datidens strejkende og lockoutede socialrådgivere forlod arbejdsmarkedet, blev der færre til at minde os om vigtigheden af at have en solid og kapitalstærk Aktionsfond. På de efterfølgende repræsentantskabsmøder, som jeg har deltaget i, har vi hvert år frem til 2012 sat indbetalingen ned, så vi i 2010 besluttede, at der kun skulle indbetales to kroner pr. medlem pr. måned. Dette blev i 2012 sat op til 4,50 kroner, hvilket er det beløb, som vi i dag indbetaler pr. medlem.

Og vi står nu overfor at skulle beslutte, hvad fremtidens indbetaling pr. medlem pr. måned skal være for perioden 2019-20, for vi må erkende, at 4,50 kroner ikke er nok, hvis Aktionsfonden skal bugne af penge.

Denne drøftelse er allerede påbegyndt i Hovedbestyrelsen, og hvor stort beløbet skal være, er vi ved at regne på allerede nu. Men i sidste ende er det en diskussion og ikke mindst en beslutning, der skal tages på generalforsamlingerne i de tre regioner den 5. oktober og på Repræsentantskabsmødet den 23. og 24. november.

Så har du en holdning til dette, eller har du kritiseret DS for manglende rettidig omhu, så kom og deltag i medlemsdemokratiet på de omtalte møder, og vær med til at tage ansvar for, at vi fremover får en velkonsolideret Aktionsfond.