Debat: PKA-huslejer til diskussion

Der var flere positive meldinger på årets generalforsamling i pensionskassen. Godt økonomisk resultat, faldende administrationsudgifter og en forventning om at kunne forrente pensionerne med syv procent frem til 2021.

Under beretningsdiskussionen tog Mads Bilstrup, som er formand for DS’ Region Nord, fat på følgende tema: Huslejeniveauet i pensionskassens boliger, der også var til diskussion sidste år. Mads Bilstrup mener, at huslejeniveauet er for højt, hvilket gør det vanskeligt for pensionskassens medlemmer at betale.

Det blev oplyst, at der årligt blev udbudt 15-1600 lejligheder, hvoraf 50 procent blev lejet ud til PKA-medlemmer.

Formanden for pensionskassen, Ole Drost, forsvarede huslejeniveauet med, at det skulle skaffe afkast til pensioner, og hvis huslejen skulle sættes ned, så ville det være dem, der ikke lejer, der betaler til dem, der lejer.

En solidarisk løsning, fristes jeg til at sige. Det er jo netop det, pensionsordningen er – kollektiv og solidarisk. Derfor en opfordring til at vore repræsentanter i bestyrelsen får gennemført en undersøgelse af, hvad en reduktion af huslejeniveauet vil koste. Måske kunne det få den konsekvens, at mere end 50 procent af lejlighederne blev lejet ud til PKA-medlemmer.

Søren Andersen, bestyrelsessuppleant i pensionskassen

Læserbreve må fylde 2.000 enheder. For lange indlæg bliver returneret eller forkortet af redaktionen. Husk navn, afsenderadresse og evt. telefonnummer. Du kan maile til redaktionen@socialraadgiverne.dk. Eller  sende med post til: Socialrådgiveren, Toldbodgade 19B, 1253 København K. Deadline for læserbreve til nr. 8 er den 25. juni.