OK18 skal passes og plejes

REGIONSLEDER: Vi skal ikke risikere kun at få det halve ud af vores hårdt tilkæmpede rettigheder. Derfor er det enormt vigtigt, at vi på alle arbejdspladser får talt om overenskomsterne og de muligheder, de giver.

Den 6. juni indgik Dansk Socialrådgiverforening endeligt nye overenskomster på det offentlige område efter et langt, hæsblæsende forhandlingsforløb. Og så har vi vel alt på det tørre frem til næste forhandling i 2021?

Måske det meste… men det kræver hårdt arbejde at passe og pleje en landsdækkende overenskomst, så den udmøntes korrekt og optimalt i hverdagen. Dansk Socialrådgiverforenings (DS) tillidsrepræsentanter og konsulenter skal hele tiden sikre sig, at arbejdsgiverne lever op til deres forpligtelser – og at medlemmerne kender deres rettigheder.

Vi skal nemlig ikke risikere kun at få det halve ud af vores hårdt tilkæmpede rettigheder. Derfor er det enormt vigtigt, at vi på alle arbejdspladser får talt om overenskomsterne og de muligheder, de giver.

Speaking of that… hvornår har du så sidst haft styr på din ret til overarbejdsbetaling? Eller din ret og pligt i forhold til den lokale flekstidsaftale, hvis du har sådan en?

Da jeg var til klubmøde i Helsingør Kommune sidste år kom det frem, at mange af socialrådgiverne reelt arbejder mere end 37 timer om ugen – og at mange tager arbejdsopgaver med hjem om aftenen eller i weekenden uden at kræve hverken overarbejdsbetaling eller ledelsens hjælp til at sikre, at opgaverne kan løses inden for almindelig arbejdstid. Alle timer føres bare over på den lodret stigende flekskonto blandt andet, fordi mange ikke kender deres rettigheder.

Helsingør er ikke et unikt eksempel. De samme forhold hører jeg gentaget på arbejdspladser over hele landet. Det vidner om socialrådgivernes gode vilje til at påtage sig et individuelt ansvar for ordentlige sagsforløb – men vi er nødt til at passe på os selv.

Og uanset hvor gode, landsdækkende overenskomster, vi har – og uanset hvor gode vi er til at efterleve dem – vil de aldrig kunne sikre, at alle ansættelsesforhold på lige præcis din arbejdsplads er optimale. Derfor opfordrer jeg til, at du, din tillidsrepræsentant og dine kollegaer drøfter hvilke forslag, I kan stille jeres arbejdsgiver til de såkaldte lokalaftaler – et lokalt supplement til den landsdækkende overenskomst. Skal det være en garanteret lønstigning efter to års ansættelse for at fastholde medarbejderne? Nedsat sagsmængde for medarbejdere, der er på efteruddannelse? Eller hvad med ret til en ugentlig hjemmearbejdsdag? Mulighederne er mange, så længe de ikke forringer jeres rettigheder i den landsdækkende overenskomst.

Du kan sagtens bidrage, for overenskomstaftaler og lokalaftaler er ikke spor abstrakte. De handler om helt konkrete forhold i arbejdslivet – løn, pension, arbejdstid, frihed – som enhver kan relatere til. I fællesskab kan vi gøre aftalerne mere nærværende.