Socialrådgiveren 8/18

Indhold

”En plan” er en sejr for DS

Med den nye lov om ”En plan” får kommunerne mulighed for at lave én samlet handleplan for borgere med komplekse og sammensatte problemer på tværs af forvaltninger.

Fra 80 til 35 sager: Intensiv kontakt med de unge frem for samlebåndssamtaler

Horsens Kommune har investeret i flere socialrådgivere, og det har været en gevinst for både de unge uden job og uddannelse, for socialrådgiverne og for kommunens økonomi. En halvering af antallet af sager gør det nemmere at komme i mål, siger socialrådgiver. Borgmesteren er begejstret og opfordrer andre kommuner til også at investere i socialfagligt arbejde.

Sociolog: Små vinduer til virkeligheden kan betyde alverden for børnene

Myndighederne griber langt senere ind over for børn på asyl- og udrejsecentre end over for danske børn. Det viser en rapport fra Dansk Flygtningehjælp, hvor socialrådgivere fortæller om de faglige dilemmaer, som de oplever i krydsfeltet mellem serviceloven og udlændingeloven. Sociolog bag rapporten opfordrer socialrådgiverne til at holde fast i deres faglighed, men konkluderer samtidig, at ”selv den dygtigste socialrådgiver kan komme til kort inden for nogle politiske rammer, som ser stort på barnets tarv.”

Hjælp til hjemløse i fritiden giver Christina energi til studiet

Få erfaring med socialfagligt arbejde så tidligt på studiet som muligt. Sådan lyder et af rådene til nye socialrådgiverstuderende, og det har Christina Svane Larsen fulgt. Ved siden af studiet på VIA i Aarhus er hun bisidder for hjemløse, og det frivillige arbejde giver hende energi og lyst til studiet.

Studerende bygger bro mellem hjemløse og kommunen

I Aarhus fungerer en gruppe socialrådgiverstuderende som bisiddere for hjemløse. I Odense og København er der bisidderkurser på vej. Projektet skaber forståelse og tillid mellem hjemløse og socialrådgivere.

Sådan får du en god studiestart

Et rekordhøjt antal nye studerende er optaget på socialrådgiveruddannelsen. 3300 ansøgere havde socialrådgiveruddannelsen som første prioritet, og for 2329 ansøgere gik drømmen i opfyldelse. Studiet åbner for et hav af muligheder, som de nye studerende skal navigere i. Vi har hentet en række gode råd.

Skærpet opholdskrav og nyt beskæftigelseskrav

JURASPALTEN: 1. januar 2019 træder en skærpelse af det eksisterende opholdskrav samt indførelse af et nyt beskæftigelseskrav i aktivloven i forhold til retten til uddannelses- og kontanthjælp i kraft.

OK18 skal passes og plejes

REGIONSLEDER: Vi skal ikke risikere kun at få det halve ud af vores hårdt tilkæmpede rettigheder. Derfor er det enormt vigtigt, at vi på alle arbejdspladser får talt om overenskomsterne og de muligheder, de giver.

Når ord gør en forskel

LEDER: Som socialrådgivere skal vi være opmærksomme på, hvordan ”mærkaterne” både påvirker menneskers selvopfattelse og andre menneskers opfattelse af dem.