Statsansatte står sammen mod Moderniseringsstyrelsens angreb på OK18

Ved OK18 stod de ansatte i staten sammen om at sikre den betalte spisepause. Dermed viste vi, at statens arbejdsgivere ikke ensidigt kan forringe de ansattes vilkår uden forhandling.

Statsansatte står sammen mod Moderniseringsstyrelsens angreb på OK18

Vi står stadig sammen. I dag gør vi det for at vise, at vi ikke vil acceptere, at medarbejdere på seks skoler ikke har den betalte spisepause, som OK18 fastslår er en rettighed for dem. Ligesom vi aldrig vil acceptere, at nogle statsansatte ikke får de vilkår, som vi har aftalt.
Sophie Løhde har for syv måneder siden underskrevet en overenskomstaftale, der ekspliciterer retten til betalt spisepause på det overenskomstområde, skolernes medarbejderne er ansat på. Kollektive aftaler og fortolkningen af disse gælder for alle, der er omfattet af overenskomsten. Det er hele grundprincippet i vores aftalesystem. Alligevel blokerer Moderniseringsstyrelsen nu for, at statslige arbejdspladser lever op til aftalen.

  • Det er uholdbart, at de ansatte ikke kan stole på de aftaler, ministeren underskriver.
  • Det er endnu et eksempel på, at arbejdsgiverne i staten udhuler de ansattes vilkår og rettigheder, hvor de ser chancen, frem for at søge samarbejdet – og at Moderniseringsstyrelsen bakker op om denne adfærd.
  • Det er et uforståeligt angreb på vores aftalemodel, hvor begge sider af bordet respekterer de aftaler, vi indgår.

Forhandlerne for de ansatte har forsøgt at opnå enighed med arbejdsgiver om, hvordan alle statens arbejdspladser fremover kan overholde overenskomsten. Men uden held.

Derfor forbereder vi nu en voldgift mod Moderniseringsstyrelsen. Når arbejdsgiverne ikke vil leve op til fælles aftaler af egen drift, må vi gå til det faglige system.

Vi er ærgerlige over, at det er kommet hertil. Derfor opfordrer vi Sophie Løhde til at komme på banen og vise, at hun respekterer vores overenskomstsystem. Det handler ikke alene om de seks skoler. Det handler om, hvorvidt statens 180.000 ansatte kan have tillid til deres ledelse og til de aftaler, vi indgår med ministeren.