Midlertidig lukning af Den Regionale Kompetencefond

Den Regionale Kompetencefond er midlertidigt lukket for ansøgninger, fordi midlerne er opbrugt. Fonden åbner igen senest 1. april 2022, når der er tilført nye midler.

Det vil fremgå af DS’ hjemmeside, når det igen er muligt at søge Den Regionale Kompetencefond.

Den Kommunale Kompetencefond er fortsat åben for ansøgninger.

Hvis du har spørgsmål til Den Regionale Kompetencefond i øvrigt, kan du kontakte Esben Weiergang Larsen på ewl@socialraadgiverne.dk eller fondens sekretariat på kontakt@denregionalekompetencefond.dk.