Protester halverer besparelser på sygehussocialrådgivere

Efter protester fra DS, læger og patientforeninger reduceres de bebudede besparelser på Aarhus Universitetshospital. Først skulle hele socialrådgiverfunktionen spares væk, men nu halveres besparelsen.

På baggrund af en række protester fra Dansk Socialrådgiverforening, læger og patientforeninger har ledelsen på Aarhus Universitetshospital reduceret de planlagte besparelser på socialrådgiverfunktionen. Alligevel er stemningen flad på hospitalets børneafdeling.

– Selv om socialrådgiverfunktionen er reddet, så er det svært at få armene op, når antallet af socialrådgiverstillinger skal reduceres med over 50 procent. Stemningen er meget nedtrykt, fortæller tillidsrepræsentant Steen Højer.

Fokus på de allersygeste

Der er i øjeblikket 3,27 fuldtidsstilling i socialrådgiverfunktionen, og ifølge Steen Højer skal mere end halvdelen spares væk, så man ender på 1,5 fuldtidsstilling. Heraf er den ene en halvtidsstilling, som foreløbig varer i tre år. Konkret betyder det, at der skal siges farvel til to kolleger.

– Når man skærer så meget, så er der ingen tvivl om, at det bliver et langt mindre omfattende tilbud. Vi har fået at vide af ledelsen, at vi fremover primært skal have fokus på de mest sårbare familier og familierne til de meget syge børn, som eksempelvis har kræft eller cystisk fibrose, siger Steen Højer.

Taknemmelige for støtte

Selv om det allerede nu er afklaret, at han er en dem, der kan blive, er han meget frustreret over situationen.

– Jeg er meget ked af at skulle sige farvel til to dygtige og gode kolleger. Det bliver noget helt andet, for med en halvering af personalet går vi glip af en masse dynamik og faglige drøftelser. Det har været en lang og sej kamp, og vi er meget taknemmelige for den store støtte og opbakning, som vi har fået fra lægerne og patientorganisationerne og ikke mindst Dansk Socialrådgiverforening.

DS: Beklageligt at antallet af socialrådgivere halveres

Formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Nord, Mads Bilstrup, er forundret over, at ledelsen trods de mange advarsler har valgt at halvere socialrådgiverfunktionen.

– Det er meget beklageligt, at antallet af socialrådgivere halveres, da det socialrådgiverarbejde, der udføres på hospitalet, ikke udføres i kommunalt regi. Det betyder, at det er patienterne og de pårørende, der bliver taberne.

– Når det er sagt, så hæfter jeg mig ved, at vi med fælles protest, dialog med den lokale ledelse, skrivelser til de politisk ansvarlige, samarbejde med forskellige interesseorganisationer og mediefokus på sagen, fik reduceret besparelserne. Det er et godt eksempel på, at et tæt samarbejde og dialog mellem Dansk Socialrådgiverforening og tillidsrepræsentanten er af stor betydning, siger Mads Bilstrup.