Hjørring investerer 125 millioner kroner i udsatte ledige

I Hjørring har et enigt byråd investeret 125 millioner kroner til en intensiv, arbejdsrettet rehabilitering for at få borgere, der i dag er på offentlig forsørgelse, i job eller uddannelse. Jobcenteret har ansat 10 nye socialrådgivere.

Hjørring Kommune bliver fulgt med stor interesse af politikere og fagfolk. For kommunen har investeret 125 millioner kroner i at styrke indsatsen for at få udsatte ledige i job, og på Socialrådgiverdage 2015 trak oplægget om ”Hjørringmodellen” fulde huse.

– Det startede med et enigt og modigt byråd, der valgte at investere 125 millioner kroner i at få ledige med risiko for at ende på langvarig forsørgelse ind på arbejdsmarkedet. 1700 borgere er målet, indledte Torben Birkeholm, seniorkonsulent i Hjørring Kommune og projektleder for arbejdet med at implementere Hjørringmodellen.

Baggrunden for beslutningen er et fald i arbejdsstyrken i Hjørring Kommune på syv procent fra 2009 til 2014, og investeringen går blandt andet til at øge antallet af sagsbehandlere, så de får mere tid til den enkelte. Jobcenteret har ansat 37 nye medarbejdere – heraf 10 socialrådgivere.

Individuelle løsninger

Metoden er kort sagt en målrettet, tidlig og forebyggende indsats, der omfatter større inddragelse af borgerne. Den fokuserer på at fjerne ”silotænkningen” mellem de eksisterende forvaltninger, så de tværfaglige indsatser bliver effektive og koordinerede.

Derfor benytter kommunen også en række nye redskaber, heriblandt nye screeningsværktøjer, indsatskataloger på tværs af alle forvaltninger, uddannelse af medarbejderne i relationel ledelse – og brug af metoden – og progressionsmåling med deltagelse af alle faggrupper og borgeren selv.

Men det unikke ved metoden er hele tilgangen til de ledige borgere, understregede Torben Birkeholm.

– Vi er gået væk fra at sætte individer i system og over til systematisk at skabe individuelle løsninger for ledige borgere. Derfor er redskaberne i metoden kun en støtte i det helt centrale, nemlig mødet og samtalerne med borgeren, der skal afklare, hvad der er meningsfuldt for den enkelte, sagde han.

Lavere sagstal

En del af investeringen er gået til at bringe sagstallet ned og give sagsbehandlerne mere tid. Det giver mulighed for bedre at forbedrede borgerne på det forløb, de skal igennem, fortalte Torben Birkeholm under sit oplæg på Socialrådgiverdage.

– Fordi vi både investerer i indsatser og i personalets uddannelse og tid, kan vi foreløbig se, at mange af de udfordringer, vi selvfølgelig møder, bliver lettere at overkomme. Eller også finder vi alternative løsninger, forklarede han.

Kommunens arbejde med Hjørringmodellen følges af et Ph.d.-studie, som afsluttes i 2017.


Fakta om Hjørring-modellen:

  • Hjørring Kommune har investeret 125 millioner kroner i en arbejdsrettet rehabilitering fra 2015-2018.
  • Der er ansat 37 nye medarbejdere i jobcenteret – heraf 10 socialrådgivere.
  • Aktuelt ligger sygedagpengeområdet på 32-35 sager per sagsbehandler, mens kontanthjælpsområdet ligger på 40-45 sager per sagsbehandler.
  • Målene er at nedsætte den gennemsnitlige varighed på forsørgelsesydelse med et år, og at 1.700 flere kommer i job og uddannelse.
  • Efter fire år forventes metoden at give en nettobesparelse på 50 millioner kroner om året.