Nye kvote 2-tal: ”Velfærdssamfundet er på kollisionskurs”

Antallet af kvote 2-ansøgere til socialrådgiveruddannelsen er faldet til et rekordlavt niveau. DS og SDS undrer sig over regeringens tøven.

Ditte Brøndum og Rikke Flebbe, henholdsvis næstforkvinde i DS og forperson i SDS

Efter en årrække med drastiske fald er kvote 2-ansøgningen til socialrådgiveruddannelsen endnu engang faldet. Sammenlignet med 2023 er antallet af ansøgere faldet med 7 % – og siden 2015 er antallet af ansøgere faldet med hele 40 %.

– Velfærdssamfundet er på kollisionskurs, og regeringen tøver. Der er brug for at styrke rekrutteringen til socialrådgiveruddannelsen og de mange andre professionsuddannelser, som udgør en hjørnesten i vores velfærd. Derfor undrer det mig, at regeringen endnu ikke har handlet, fortæller Ditte Brøndum, næstforkvinde i Dansk Socialrådgiverforening.

Regeringen har tidligere sagt, at de vil gennemføre en reform af professionsuddannelserne, og i deres reform af kandidatuddannelserne blev der også afsat penge til dette. Alligevel har regeringen stadig til gode at fremlægge konkrete forslag, og imens de venter, betyder det faldende optag på mange professionsuddannelser, at studiestederne må gennemføre besparelser som følge af faldende indtægter.

– At lave socialt arbejde kræver en tårnhøj faglighed inden for bl.a. jura, samfundsfag og psykologi. Derfor er det afgørende at regeringen er villig til at investere i vores uddannelse. Vi vil gerne være med til at vende udviklingen og har masser af gode bud på, hvordan man kan løfte socialrådgiveruddannelsen med mere feedback, mere praktik og bedre rammer for underviserne. I stedet fører regeringens tøven til besparelser og fyringer, som risikerer at ramme kvaliteten af uddannelserne, lyder det fra Ditte Brøndum.

Hun bliver bakket op af de studerende på socialrådgiveruddannelserne:

– Landet over har studerende protesteret mod de besparelser, som er et resultat af regeringens langsommelighed. Der bliver skåret i vores timetal, og mere af undervisningen bliver gennemført på store hold, hvor det er sværere at komme til orde eller træne praksisfærdigheder, siger Rikke Flebbe, forperson for Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende.

Fra Ditte Brøndum lyder meldingen dog også, at investeringer i socialrådgiveruddannelsen og andre velfærdsuddannelser ikke alene kan løse problemet med færre ansøgere:

– Socialrådgiverfaget er noget helt særligt, og som socialrådgivere brænder vi for de borgere, som vi har uddannet os til at hjælpe. Men fortællingerne om et trængt arbejdsmiljø og en rigid lovgivning får også nogle til at vælge en anden uddannelse. Derfor skal investeringer i uddannelsen følges op med et løft af socialrådgivernes arbejdsmiljø og bedre rammer for faglig udfoldelse ude i praksis.