Tjek din lønseddel – måske er din pension steget

Se godt efter på din lønseddel for april. Hvis du arbejder i en kommune eller en region, kan du måske se en højere pensionsprocent, og hvis du arbejder i staten, er din løn steget. Alt sammen et resultat af OK18.

Hvis du er ansat i en kommune, en region eller i staten, har du allerede to gange sidste år fået en lønstigning som resultat af OK18. Det har alle offentligt ansatte, men nu kommer så de forbedringer, som Dansk Socialrådgiverforening har forhandlet hjem specifikt til socialrådgiverne ved overenskomstforhandlingerne sidste forår.

Forbedringerne trådte i kraft 1. april 2019 og kan derfor ses på lønsedlen for april. På det kommunale område er grundlønnen for ledere hævet fra 42+3.900 til grundløn 43, og pensionssatserne er steget som følger:

  • Pensionsbidraget forhøjes fra 14,7 % til 15 % for socialrådgivere på grundløn 31+2.000, grundløn 34, grundløn 37 og 41+3.900
  • Pensionsbidraget forhøjes fra 18% til 18,30 % for grundløn 46+12.700
  • Pensionsbidraget forhøjes fra 18 % til 18,55 % for ledere på grundløn 43 eller højere
  • Pensionsbidraget forhøjes fra 18.00 til 18,36 % for ledere og souschefer på forsorgshjem og krisecentre
  • Pensionsbidraget for socialrådgivere der også har en kandidatuddannelse i socialt arbejde og ansættes pr. 1. april eller herefter får en pensionsprocent på 18,63 %

På det regionale område hæves grundløn 31 + 2.000 til grundløn 32, hvilket vil sige, at alle der står på 31 +2000 vil få en lønstigning ved indplaceringen på 32. Og grundløn 42 + 2.200 hæves til grundløn 42 + 5.500, hvilket medfører, at ansatte på 42 + 2.200 vil få en lønstigning, når tillægget hæves til 5.500. Der udover er pensionssatserne steget som følger:

  • Pensionsbidraget forhøjes fra 14,80 % til 15 % for grundløn 32, grundløn 37 og grundløn 41 + 3.360
  • Pensionsbidraget forhøjes fra 18,00 % til 18,30 % for grundløn 46 + 10.350
  • Pensionsbidraget forhøjes fra 16,10 % til 18,55 % for grundløn 42 + 7393
  • Pensionsbidraget forhøjes fra 18,00 % til 18,55 % for grundløn 47 + 3629

På statens område er overenskomsten mellem Dansk Socialrådgiverforening og Moderniseringsstyrelsen under redigering, den forventes underskrevet senere på sommeren. Det betyder, at mange af forbedringerne ikke er udmøntet endnu, selvom de er aftalt med virkning fra 1. oktober 2018.

Det gælder en forbedret pensionssats (17,6 %) til underviserne på SOSU-skolerne, en lidt højere basisløn på trin 7 og trin 8 til underviserne på Professionshøjskolerne og en stigning på basistrin 2 for socialrådgivere i staten. Hvad der til gengæld kan ses på lønsedlen for april, er den generelle lønstigning på 0,92 procent, som alle statsansatte får.