DS’ OK18 resultater træder i kraft 1. april 2019

De forbedringer, som DS selv forhandlede hjem til socialrådgiverne ved OK18-forhandlingerne, træder nu i kraft. Læs med her om bl.a. de forhøjet pensionsprocenter.

Den 1. april 2019 trådte DS egne forhandlingsresultater i kraft på KL-området og på det regionale område. Det vil alle vores medlemmer kunne se på deres lønseddel ved udgangen af april måned 2019. Nedenfor kan du se forbedringerne – opdelt efter om man er ansat på det kommunale eller regionale område.

Det kommunale område (KL)

Højere pensionssatser

 • Pensionsbidraget forhøjes fra 14,7 % til 15 % for socialrådgivere på grundløn 31+2.000, grundløn 34, grundløn 37 og 41+3.900
 • Pensionsbidraget for grundløn 46+12.700 forhøjes fra 18% til 18,30 %
 • Pensionsbidraget for ledere på grundløn 43 eller højere forhøjes fra 18 % til 18,55 %
 • Pensionsbidraget for ledere og souschefer på forsorgshjem og krisecentre forhøjes fra 18.00 til 18,36 %
 • Pensionsbidraget for socialrådgivere der også har en kandidatuddannelse i socialt arbejde og ansættes pr. 1. april eller herefter får en pensionsprocent på 18,63 %

Højere grundløn – Gr. 42 + 3900 ændres til Gr. 43

Laveste grundløn for ledere (42+3.900) bliver hævet med virkning fra 1.4.2019 til grundløn 43 – uden fuldt gennemslag Det betyder, at alle ledere på Gr.42+3900 vil få en ændret lønsammensætning til Gr. 43. For ansatte, der rent har Gr.42 + 3900 og intet andet vil det indebære en lønstigning, mens det for ansatte med en højere løn end Gr.42+3900 vil medføre en ændret lønsammensætning. Fremadrettet vil laveste leder indplacering være Gr. 43.

Varslingstillæg bortfalder og ophør af s/h til timelønnede

Varslingstillæg for overarbejde bortfalder – overarbejde skal stadig varsles, men fra 1.4.2019 ingen betaling for manglende varsling
Løn til timelønnede på s/h dage og fridage, hvor de ikke arbejder bortfalder med virkning fra 1.4.2019

Det regionale område (RLTN)

Højere pensionssatser

 • Pensionsbidraget forhøjes fra 14,80 % til 15 % for grundløn 32 , grundløn 37 og grundløn 41 + 3.360(1.april 2019).
 • Pensionsbidraget forhøjes fra 18,00 % til 18,30 % for grundløn 46 + 10.350 (1.april 2019)
 • Pensionsbidraget forhøjes fra 16,10 % til 18,55 % for grundløn 42 + 7393 (1.april 2019)
 • Pensionsbidraget forhøjes fra 18,00 % til 18,55 % for grundløn 47 + 3629 (1.april 2019)

Højere grundlønninger

 • Grundløn 31 + 2.000 kroner hæves til grundløn 32 med fuldt gennemslag fra 1.4.2019 . Det vil sige, at alle der står på 31 +2000 vil få en lønstigning ved indplaceringen på 32.
 • Grundløn 42 + 2.200 kroner hæves til grundløn 42 + 5.500 kroner med fuldt gennemslag fra 1.4.2019. Det medfører, at ansatte på 42 + 2.200 vil få en lønstigning, når tillægget hæves til 5.500, i dagsdato værdi Gr. 42+7393 kr.