Socialrådgivere får pris for utrættelig kamp for ligeløn

De tre socialrådgivere Susanne Both, Anni Spiele og Marie Vithen har fået Den Gyldne Socialrådgiver 2022 for at sætte fokus på lønforskellene mellem kvindedominerede og mandedominerede fag med samme længde uddannelse og kæmpe for en større anerkendelse af socialrådgivernes arbejde.

Socialrådgivere får pris for utrættelig kamp for ligeløn

Foto: Mie Hee Christensen

Ildsjæle, stædige og benhårde. Sådan beskrives de tre socialrådgivere Susanne Both, Anni Spiele og Marie Vithen, som netop har modtaget Dansk Socialrådgiverforenings pris ”Den Gyldne Socialrådgiver” for deres arbejde i bevægelsen Ligelønsbevægelsen #SlutMed1969.

De får prisen, fordi de har gjort en kæmpe indsats for at sætte fokus på socialrådgiverarbejdet og fagets omdømme. Med deres vedholdende insisteren på uretfærdigheden i lønforskellene mellem kvindedominerede og mandedominerede fag med samme uddannelseslængde har de været med til at oplyse og skabe opmærksomhed om en stor gruppe af professionsuddannelserne.

Da afgående formand Mads Bilstrup overrakte prisen på Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde 18.-19. november sagde han blandt andet:

– I går forrest i kampen for ligeløn. Det er svært at overvurdere betydningen af jeres kamp, for løn er meget mere end blot kroner og øre. Det er i høj grad også udtryk for anerkendelse og den værdi, samfundet tillægger arbejdet. Den bevægelse, I har været med til at skabe, vil give ekko langt ud i fremtiden.

Med prisen følger – ud over æren og statuetten – 15.000 kroner.

’Det betyder alverden’

De tre prismodtagere er overraskede og taknemmelige over at modtage ”Den Gyldne Socialrådgiver 2022”.

– Det betyder alverden at få prisen. Vi har brugt så meget af vores tid på at kæmpe for ligeløn, så Dansk Socialrådgiverforenings anerkendelse betyder utrolig meget, siger Marie Vithen, der er fællestillidsrepræsentant i Københavns Kommune.

Anni Spiele supplerer:

– Jeg har gennem mine snart 30 år som socialrådgiver altid været aktiv i DS. Det er meget stort for mig at blive anerkendt for at kæmpe for bedre lønvilkår for socialrådgiverne.

Det er første gang, at Anni Spiele er – som hun selv siger det – aktivistisk:

– Da jeg blev opmærksom på, hvilken betydning Tjenestemandsreformen af 1969 stadig har for socialrådgivernes – og andre kvindefags – lønindplacering, blev det en udløsende faktor for mig. For første gang i mit liv var det helt nødvendigt for mig at blive aktivist, siger hun.

Det har hun og de to andre blandt andet gjort ved ugentligt at møde op foran Christiansborg og holde ’Tjenestemands­tirsdag’ for at sætte fokus på den strukturelle uligeløn, lige som arbejdet også endte med flere borgerforslag.

Rimelig løn

Susanne Both er også meget glad for prisen – og hun har været med hele vejen.

– Vi er nået meget langt siden januar 2021, hvor vores eneste mål var at lave et borgerforslag og få de nødvendige 50.000 underskrifter. Vi har blandt andet haft to borgerforslag i Folketingssalen om Tjenestemandsreformen, vi har lavet masser af politisk lobbyarbejde, holdt 13 Tjenestemandstirsdage-demonstrationer, og vi har været inviteret til at holde oplæg flere steder.

Det var Susanne Both, som i sin tid fik Anni Spiele og Marie Vithen med i arbejdsgruppen. Og de tre er ikke i tvivl om, hvad de gerne ser som resultatet af deres arbejde.

– Selv om der i højere grad tales om ligeløn som svar på rekrutteringsproblemer frem for ligeløn som en måde at opnå ligestilling, så er der alt andet lige tale om, at kvinder ikke længere vil arbejde i vigtige, ansvarsfulde funktioner i vores samfund uden at blive lønnet rimeligt for det. Vi kan håbe på, at man kan afsætte særlige midler ved en trepartsforhandling.

Repræsentantskabsmødet

Den Gyldne Socialrådgiver blev uddelt på Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde, som blev afholdt i Aarhus i weekenden. Det er foreningens højeste myndighed, og her blev budgettet og resolutionen for de næste to år vedtaget, ligesom love og vedtægter blev opdateret, og der blev vedtaget en udtalelse. Find det hele her.