Signe Færch i spidsen for socialrådgiverne

Signe Færch tiltrådte som forkvinde for Dansk Socialrådgiverforening ved repræsentantskabsmødet i weekenden og afløser dermed Mads Bilstrup, som har været formand i fire år. Signe Færch gik til valg på at gøre socialrådgiverne mere synlige i den offentlige debat, og hun vil bruge den synlighed til at sikre bedre rammer for socialrådgivernes arbejde.

Signe Færch i spidsen for socialrådgiverne

Foto: Lisbeth Holten

De seneste måneder har Dansk Socialrådgiverforenings nye forkvinde, Signe Færch, været til lyttemøder på omkring 30 socialrådgiverarbejdspladser, og hun er blevet imponeret over, hvor mange forskellige steder i samfundet socialrådgivere løfter vigtige opgaver.

– Vi rådgiver borgerne om deres rettigheder, sagsbehandler, råber op i systemet, koordinerer komplicerede indsatser, laver opsøgende arbejde på gaden, tager på hjemmebesøg, træffer svære afgørelser, deltager i afhøringer af unge, lytter til børn, holder i hånden og meget, meget andet. Socialrådgiverfaget er fantastisk, og jeg anbefaler det til alle, jeg kommer i nærheden af, siger Signe Færch.

Hun har sat sig for at overbevise verden om, hvor vigtigt socialrådgivernes arbejde er.

– Jeg gik til valg på, at jeg vil gøre os socialrådgivere mere synlige i den offentlige debat. Så mit mål er at få sat socialrådgivernes interesser på dagsordenen, siger hun.

Socialrådgiverne skal huskes

Socialrådgivere skal være en faggruppe, der bliver husket, når der bliver snakket om løn, arbejdsvilkår og hvordan vi bedst løser sociale problemer.

– Når politikerne står i kø for at lukke jobcentrene og spare milliarder på beskæftigelsesindsatsen, så er det et tydeligt eksempel på, at de ikke ved nok om, hvad det egentlig er, socialrådgiverne laver, siger hun.

Det ville være katastrofalt, hvis politikerne bare laver en hovedløs nedskæring.

– Så vi har en kæmpe opgave med at forklare, hvad det er, der foregår i beskæftigelsessystemet, og at det kræver dygtige socialrådgivere og plads til deres faglighed, siger Signe Færch.

Hun er meget optaget af at få vendt det store politiske fokus på beskæftigelsesområdet til en mulighed for at lave et system, der giver bedre plads til socialfagligheden, og hvor socialrådgiverne får en afgørende rolle.

– Det arbejder alle i Dansk Socialrådgiverforening benhårdt på. Det må være vanvittigt svært at være socialrådgiver i et jobcenter lige nu, så det er vigtigt, at vi står sammen om det, siger hun.

Stolt socialrådgiver

En anden ting, Signe Færch vil bruge synligheden til, er at få gjort op med, at socialrådgiverne er landets anden mest stressede faggruppe.

Da Signe Færch som barn så, hvor hårdt et arbejdsliv hendes mor havde som socialrådgiver, besluttede hun selv at gå en anden vej. Alligevel endte hun med at uddanne sig til socialrådgiver, og hun har fundet ud af, at faget er mere livsbekræftende end hårdt. Men det kræver de rette rammer, og dem vil hun nu kæmpe for, at alle socialrådgivere får.

– Vi bliver som fagforening nødt til at sige fra overfor, at mange socialrådgivere har dårlige arbejdsforhold. Men vi skal samtidig huske at fortælle om alt det gode arbejde, vi laver. Når vi siger fra, er det jo netop, fordi vi har så vigtigt et arbejde, at det ikke går, at socialrådgiverne bliver sygemeldt eller siger deres arbejde op, siger hun.

I sin valgkamp brugte Signe Færch sloganet #StoltSocialrådgiver, og det er vigtigt for hende at gøre opmærksom på, at selvom socialrådgivere nogle gange arbejder i rigide og uretfærdige systemer, så er socialrådgiverne ikke systemet.

– Vi gør alt, hvad vi kan for at guide borgerne igennem systemet. Vi skal huske at fortælle om, at der foregår rigtig meget godt socialrådgiverarbejde derude. Både for at omverdenen skal vide det, og for at vi selv får lyst til at ranke ryggen, når vi går på arbejde, siger hun.

Repræsentantskabsmødet

Signe Færch overtog posten som forkvinde på Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde, som blev afholdt i Aarhus i weekenden. Det er foreningens højeste myndighed, og her blev budgettet og resolutionen for de næste to år vedtaget, ligesom love og vedtægter blev opdateret, og der blev vedtaget en udtalelse. Find det hele her.