Tak til Mads Bilstrup

Mads Bilstrup trådte lørdag af som formand for Dansk Socialrådgiverforening efter fire år på posten og 25 år som tillidsvalgt i Dansk Socialrådgiverforening. Han sagde farvel med optimisme på foreningens vegne.

Mads Bilstrup

Foto: Palle Peter Skov

Til stående bifald fra flere end 100 socialrådgivere gik Mads Bilstrup lørdag eftermiddag ned fra scenen i den gamle industrihal Centralværkstedet i Aarhus. Han havde netop holdt sin sidste tale som formand for Dansk Socialrådgiverforening efter fire år på posten.

Talen blev dermed afslutningen på Mads Bilstrups 25 år som tillidsvalgt i foreningen, og han sluttede af med at ønske den nye forkvinde og hovedbestyrelse held og lykke i fremtiden.

– Kære Signe, jeg ønsker dig al held og lykke på posten. Jeg er tryg ved at give stafetten videre til dig – med din gejst og dygtighed får landets socialrådgivere en rigtig god frontperson!

Resultater

Med Mads Bilstrup som formand har Dansk Socialrådgiverforening opnået flere afgørende resultater, både politisk, fagligt og organisatorisk. Kampagnen ’Tid til socialt arbejde’ har sat socialrådgivernes arbejdsvilkår på dagsordenen, indsatsen for forbedringer på børneområdet har blandt andet resulteret i, at regeringen i sit udspil til Barnets Lov vil indføre to socialrådgivere på svære sager, og Lov om helhedsorienteret indsats (HOI), bygger i høj grad på socialrådgivernes ønsker om helhedsorientering.

– Når jeg kigger tilbage på de seneste fire år som formand, er jeg særligt stolt over, hvordan det er lykkedes at efterlade nogle meget tydelige socialrådgiver-aftryk i Barnets Lov med to socialrådgivere på svære sager. Og i Lov om helhedsorienteret indsats, som skal sikre sammenhæng i sårbare borgeres forløb på tværs af beskæftigelses-, sundheds- og socialområdet. To vigtige og brede politiske aftaler.

Mads Bilstrup overlader nu posten til Signe Færch, og hun kvitterede i sin tale for Mads Bilstrups store indsats for Dansk Socialrådgiverforening.

– Tak for at give stafetten så sikkert videre. Og en endnu større tak for din årelange kamp for at sikre socialrådgiverne bedre løn- og arbejdsvilkår.

Læs også Mads Bilstrups mundtlige beretning, som han holdt på repræsentantskabsmødet i weekenden.

Mads Bilstrup i Dansk Socialrådgiverforening

1997: Tillidsrepræsentant.

2003: Fællestillidsrepræsentant for Aarhus-klubben.

2010: Regionsformand i Region Nord

2018: Formand

Repræsentantskabsmødet

Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde blev afholdt i Aarhus i weekenden. Det er foreningens højeste myndighed, og her blev budgettet og resolutionen for de næste to år vedtaget, ligesom love og vedtægter blev opdateret, og der blev vedtaget en række udtalelser. Find det hele her.