Kontingentet fastfryses i to år

Kontingentet til Dansk Socialrådgiverforening vil fortsat være 550 kroner om måneden for medlemmer, der er i arbejde. For ledige, dimittender, seniorer og studerende er kontingentet lavere. Se alle kontingentsatser her.

Repræsentantskabsmødet har vedtaget, at kontingentet forsat skal være 550 kr. om måneden. De næste to år vil pengene blive fordelt med 529 kr. til driftskontingent og 21 kr. til aktionsfonden, som er Dansk Socialrådgiverforenings strejkekasse. Reelt er kontingentet mere end 100 kroner billigere om måneden, når skattefradraget er trukket fra.

Øvrige kontingenter

Socialrådgiverstuderende: 36,- kr. pr. måned

Deltids- og ledighedskontingent: 384,- kr. pr. måned

Barselskontingent: 384,- kr. pr. måned

Dimittendkontingent: 300,- kr. pr. måned

Fuldtidsstuderende socialrådgivere på videreuddannelse: 34,- kr. pr. måned

Senior- og efterlønskontingent: 81,- kr. pr. måned

Passivkontingent: 81,- kr. pr. måned

Læs mere om de forskellige kontingenter

Repræsentantskabsmødet

Kontingentet blev fastsat på Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde, som blev afholdt i Aarhus i weekenden. Det er foreningens højeste myndighed, og her blev budgettet og resolutionen for de næste to år vedtaget, ligesom love og vedtægter blev opdateret, og der blev vedtaget en udtalelse. Find det hele her.