Kontingent – fagforeningen

Her finder du en oversigt over kontingentsatser i fagforeningen Dansk Socialrådgiverforening

Kontingentet opkræves kvartalsvis (bortset for studerende – der opkræves for et halvt år) i februar, maj, august og november.

Medlemskontingent fastsættes iht. foreningens love §4 af repræsentantskabet.

Hvis du vil se priser for medlemskab af ‘Dansk Socialrådgiverforenings a-kasse – en del af FTFa’, klik her

Kontingentsatser – medlemskab af fagforeningen Dansk Socialrådgiverforening – pr. 1. januar 2024

Normalkontingent (medlemmer i arbejde)

550,- kr. pr. måned

Normalkontingentet betales af alle, som ikke er arbejdsløse.

Socialrådgiverstuderende

36,- kr. pr. måned

Alle studerende ved professionshøjskolerne og ved Aalborg Universitet kan optages som studentermedlemmer. Medlemskabet svarer til passivt medlemskab.

Deltids- og ledighedskontingent

384,- kr. pr. måned

Deltids og -ledighedskontingent betales af alle, der på månedsbasis i gennemsnit arbejder halv tid (20 timer) eller derunder om ugen, er bevilget et fleksjob (efter 2013) eller er ledig og aktivt arbejdssøgende.

Barselskontingent

384,- kr. pr. måned

Kontingentet der svarer til kontingentet for ledige berører de medlemmer der er på barselsorlov, og omfatter den periode af barselsorloven, hvor de er på dagpenge.

Dimittendkontingent

300,- kr. pr. måned

Dimittendkontingent betales af alle ledige dimittender (det vil sige færdiguddannede, der endnu ikke har været i arbejde efter endt uddannelse).

Bemærk, at du som ledig dimittend får 3 måneders medlemskab af Dansk Socialrådgiverforening, hvor du fortsat betaler studenterkontingent (36,- kr. pr. måned), hvis du har været medlem i mindst 12 måneder, når du er færdiguddannet.

Fuldtidsstuderende socialrådgivere på videreuddannelse

34,- kr. pr. måned

Betingelsen for at betale dette kontingent er, at den pågældende læser på fuld tid.

Senior- og efterlønskontingent

81,- kr. pr. måned

Seniorkontingent betales af alle medlemmer, der overgår til pension eller efterløn og som ikke er i beskæftigelse.

Passivkontingent

81,- kr. pr. måned

Passivt medlemskab er for socialrådgivere, som ikke har en DS-overenskomst, og hvor der heller ikke er samarbejdsaftale med DS på området. For at være passivt medlem skal man være medlem af den organisation, som er forhandlingsberettiget på området. Passivt medlemskab er også for socialrådgivere, der hverken har arbejde i Danmark, dagpengeret eller er arbejdssøgende inden for socialrådgiverfaget.

Samarbejdsaftaler

DS har herudover samarbejdsaftaler med andre organisationer, der i visse tilfælde giver mulighed for dobbeltmedlemsskab. Samarbejdsaftalerne omfatter:

  • En aftale med DJØF for socialrådgivere med en Cand.Scient.Soc, som er ansat på en AC-overenskomst
  • En aftale med HK/Kommunal for socialrådgivere, som er ansat som underviser/vejledere i Københavns Kommune
  • En aftale med Dansk Magisterforening for socialrådgivere, der er seminarielærere
  • En aftale med SL for socialrådgivere ved Formidlingcentrene mv

Kontingentsats for ovenstående dobbeltmedlemmer oplyses ved henvendelse til DS’ medlemsservice

Uden for kategori?

Kan du ikke henføres til en af ovenstående kontingenttyper, bedes du rette henvendelse til DS’ medlemsservice

Bliv medlem nu

Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at ringe til os.

Tlf – 70 10 10 99
Hverdage 9.00-16.00

Spar ventetiden

Gå direkte til selvbetjeningssystemet Mit DS og bliv medlem af Dansk Socialrådgiverforening. Vi glæder os til at høre fra dig.

Online indmelding