Hovedbestyrelsen fik grønt lys til at arbejde for autorisation

Efter en længere debat på repræsentantskabsmødet fik hovedbestyrelsen mandat til at arbejde for en autorisationsordning, der styrker socialrådgivernes profession. Det betyder, at hovedbestyrelsen kan gå aktivt i dialog med andre aktører og interessenter - og ind i maskinrummet - og være med til at kvalificere en eventuel autorisationsmodel.

Ditte Brøndum - autorisation

Skal Dansk Socialrådgiverforening arbejde videre med en eventuel autorisation af faget, som kan være med til at styrke socialrådgivernes position, eller skal foreningen uden yderligere debat afvise enhver tanke om autorisation? Det skulle repræsentantskabet tage stilling til på baggrund af forslag fra hovedbestyrelsen.

I perioden har hovedbestyrelsen diskuteret begge scenarier – og det var med at stort flertal fra hovedbestyrelsen i ryggen, at næstforkvinde Ditte Brøndum gik på talerstolen og talte for, at hovedbestyrelsen fik mandat til at arbejde for autorisation – og til at have en fortsat debat med medlemmerne.

– De seneste to år har jeg drøftet autorisation med mange af jer her i salen og medlemmer rundt i landet. Autorisationsordninger er mangeartede, og bekymringerne kan være mange. Diskussionen kan være svær, fordi vi ikke har en konkret model, som vi taler om, men mere en vision med både potentialer og faldgruber.

– I dag kan alle og enhver sige, at de er socialrådgivere, og alle og enhver kan sige, at de er kompetente til at løse sociale problemer. Det synes jeg, hverken vi eller borgerne er tjent med. Måske er det også derfor, at vi pt. er den eneste Socialrådgiverforening i verden, der ikke arbejder for en autorisationsordning, lød det fra Ditte Brøndum.

Hun pointerede, at en autorisationsordning vil være et stærkt værktøj til at forbedre vilkårene for socialrådgivere.

– Vi har kæmpet for ret til efteruddannelse og supervision i utallige overenskomster. Imens kan vi kigge på sygeplejerskerne, som har et helt udvalg under Sundhedsstyrelsen, som udelukkende beskæftiger sig med sygeplejerskernes efteruddannelse, og hvad de skal kunne for at varetage forskellige opgaver. Eller tag bare vores beskedne ønske om at måtte kalde sig socialrådgiver i sin e-mail-signatur – det er svært at forestille sig en læge stå med det problem – eller en social- og sundhedsassistent.

DS skal ind i maskinrummet

Flere gik på talerstolen og påpegede, at en kommende autorisationsordning bør omfatte alle områder af socialrådgiverfaget – og ikke eksempelvis alene socialrådgivere på børne- og ungeområdet. Lige som flere udtrykte bekymring for, at socialrådgivere vil kunne miste deres autorisation på baggrund af dårlige vilkår og rammer for arbejdet.

Ditte Brøndum understregede, at det ikke bliver Dansk Socialrådgiverforening, men politikerne på Christiansborg, der bestemmer, om socialrådgivere skal have en autorisationsordning. Men det er vigtigt, at Dansk Socialrådgiverforening kan manøvrere med et klart mandat.

– Jeg mener, at det er afgørende, at vi kommer ind i maskinrummet og kan bidrage med vores faglige viden, og vi skal ikke overlade det til andre at debattere, udvikle og skabe grundlaget for et politisk flertal for en autorisationsordning for socialrådgivere.

Tiltrædende forkvinde, Signe Færch, argumenterede også for, at det er afgørende at få en afklaring på spørgsmålet om autorisation – så der kan sendes et klart signal til omverdenen.

– Når politikere spørger, om autorisation ikke er en god idé, hvis vi vil have bedre socialt arbejde, så vil jeg svare, at det kommer helt an på, hvordan man skruer autorisationsordningen sammen. For os er det afgørende, at det giver os bedre vilkår for eksempel i forhold supervision og efteruddannelse.

– Og hvis nogen spørger, hvad DS mener om det borgerforslag, hvor en autorisationsordning går ud på at straffe enkelte socialrådgivere for fejl i sagsbehandling og give dem dagbøder, så vil jeg sige, at hvis det er sådan, en autoritetsordning ser ud, så er det nej tak herfra.

Efter debatten vedtog repræsentantskabet med stort flertal at arbejde for en autorisationsordning.