Leder: Socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø

På hovedbestyrelsesmødet den 23. – 24. oktober gennemgik vi den seneste undersøgelse fra FTF af socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø – om stress, arbejdspres og muligheden for at levere kvalitet i arbejdet.

Selv om vi godt ved det, virkede det overvældende, at få listet det op. På næsten alle parametre scorer socialrådgiverne dårligt. Arbejdspres, stress, kvalitet i arbejdet, negative hændelser som trusler og chikane – på alle dem, scorer vi over gennemsnittet i FTF og langt over det private område. Særligt myndighedsområderne på beskæftigelsesområdet og inden for børn/familieområdet er hårdt ramt.

Nu skal vi i gang med at bearbejde undersøgelsen og omsætte den til hvilke særlige indsatser, vi skal i gang med på arbejdspladserne i samarbejde med lederne på de kommunale arbejdspladser.

På de regionale generalforsamlinger præsenterede vi den arbejdsmiljøresolution, som vi lægger op til, at Repræsentantskabet skal vedtage på REP-mødet 23.-24. november, som en særligt prioriteret arbejdsindsats for hele Dansk Socialrådgiverforening.

Vi får brug for at I som TR og AMIR står sammen i Klubbestyrelserne og hjælper hinanden i gang med arbejdet i de forskellige TR- og AMIR–områder i samarbejde med alle medlemmerne. Der bliver brug for at sætte dagsordener i MED-system, på afdelingsmøder og i dialog med de lokale politikere, hvis der for alvor skal ske forbedringer af arbejdmiljøet. Der bliver brug for sammenhold og fælles indsats blandt alle socialrådgivere på arbejdspladserne. Det aktualiserer vigtigheden af at få alle socialrådgivere meldt ind i DS, så vi står så stærkt som muligt på den enkelte arbejdsplads.

Hele DS – både centralt og i regionerne – vil stå klar og støtte og hjælpe med det nødvendige og vigtige arbejde, vi skal lave. Socialrådgivere har krav på et sundt og godt fagligt arbejdsmiljø. Det vil komme socialrådgivere, borgerne og samfundsøkonomien til gode. For det er et must, at der skal ske sociale investeringer på vores velfærdsområder, på børneområdet, beskæftigelsesområdet og på voksenområdet.

Arbejdsgiverne har ansvaret for at sikre, at arbejdsmiljølovgivningen overholdes. Vi skal i den grad holde dem fast på deres ansvar, og lægge pres på, at det sker. Socialrådgivernes arbejdsliv er dyrebart, og vi skal kunne passe vores arbejde indtil den politisk besluttede pensionsalder som 73-årig.

Jeg glæder mig til, at vi sammen rykker på denne store vigtige arbejdsopgave.