Offentlige arbejdspladser kan søge pulje til at nedbringe sygefravær

Visse offentlige arbejdspladser kan fra 1. oktober søge STAR’s pulje om midler til at arbejde målrettet og systematisk med sygefraværsindsatsen i projekt ”Sygefravær på offentlige arbejdspladser”.

De brancher, der kan søge puljen, er blandt andre hospitaler, psykiatri, døgninstitutioner, fængsler og politi.

De arbejdspladser, der får tilskud fra puljen, skal anvende en særlig indsatsmodel til nedbringelse af sygefravær, som tager afsæt i fem elementer:

  1. procedurer i forbindelse med sygemeldingen og tilbud til den syge
  2. fokuserede forebyggelsesindsatser
  3.  sygefraværskoordination,
  4. organisering
  5. data.

Der afholdes digitale informationsmøder i starten af oktober, og tilmelding skal ske senest 1. oktober.

» Læs mere om puljen og informationsmøderne på STAR’s hjemmeside.