Jul og ferie (kommuner og regioner)

Jul er ferietid. Men hvordan er det nu med helligdage og fridage? Og hvordan er reglerne, hvis din arbejdsplads holder lukket mellem jul og nytår?

Mange af os tror og/eller forventer, at juleaftensdag (24. december) og nytårsaftensdag (31. december) er helligdage, og at vi dermed har fri. Men det er ikke tilfældet. Og dog. Sandheden ligger midt i mellem.

De to dage er ikke helligdage, men som socialrådgiver ansat på kommunale og regionale arbejdspladser, sikrer din DS-overenskomst dig, at du har fri de to dage – se evt. overenskomstens § 15 (KL) og § 13 (Regionerne). 1. og 2. juledag (25. og 26. december) samt nytårsdag (1. januar) er helligdage, så her har du også fri.

Hvis din arbejdsplads holder lukket i juleferien gælder særlige regler for juleferiens øvrige dage.

Ferielukket mellem jul og nytår

Arbejdsgiver kan vælge at lukke arbejdspladsen mellem jul og nytår og pålægge medarbejderne at holde ferie. Arbejdsgiver skal sørge for, at medarbejderne har feriedage til gode og varsle afholdelse af ferie med en måneds varsel. Da første arbejdsdag i juleferien er d. 27. december skal ferien varsles senest 26. november.

Hvis du har optjent mere end 15 feriedage hos arbejdsgiver, og arbejdsgiveren ikke har sørget for at reservere et antal feriedage svarende til antallet af dage, hvor der holdes ferielukket, har du ret til at modtage løn under virksomhedslukningen mellem jul og nytår.

Denne særlige regel gælder kun, hvis du har optjent mere end 15 feriedage hos arbejdsgiveren. Hvis du ikke har optjent mere end 15 feriedage hos arbejdsgiveren, kan arbejdsgiveren pålægge dig at afholde ferie uden løn

Reglen om ferielukning mellem jul og nytår gælder kun, hvis arbejdspladsen rent faktisk lukker, og ikke hvis den blot kører på lavt blus. I så fald gælder de almindelige regler for varsling af ferie, og så kan arbejdsgiver kun pålægge dig at afholde ferie, hvis du har ferie at afholde.