Omorganisering i Region Syd

Efter ansættelsen af ny konsulent bliver arbejdsopgaverne i Region Syd fordelt anderledes. Indtil videre skal I bare kontakte jeres vanlige konsulent. Så skal de nok fortælle jer, hvis der kommer ændringer.

Som vi tidligere har meldt ud, så starter Keld Sparvath Sørensen som ny konsulent, den 1. september i Fredericia.

Det bevirker også, at arbejdsopgaverne vil blive fordelt lidt anderledes. Henover september og oktober vil der ske nogle ændringer i hvilke konsulenter, der dækker de forskellige områder. Vi skal nok opdatere jer, så snart vi er på plads.

Indtil videre skal I bare kontakte jeres vanlige konsulent. Så skal de nok fortælle jer, hvis der kommer ændringer.

Du kan finde den nuværende fordeling på Medlemsservice Region Syd, som også vil blive opdateret, så hurtigt vi har fordelingen klar.