Konference om digitalisering på det sociale område

Muligheder og udfordringer ved digitaliseringsklar lovgivning og automatiseret sagsbehandling på det sociale område.

Institut for Socialrådgiveruddannelse ved Københavns Professionshøjskole, Tænketanken Justitia, Tænketanken TeknoEtik og Dansk Socialrådgiverforening holder en fælles konference om muligheder og udfordringer ved de aktuelle bestræbelser på at gøre lovgivningen digitaliseringsklar og automatisere sagsbehandling på blandt andet det sociale område. Bestræbelser, der på sigt får store konsekvenser for socialt arbejde, sagsbehandlere og for de borgere, der har behov for service og hjælp. Konferencen har til formål at rejse en faglig og politisk debat om disse konsekvenser og om, hvordan vi som samfund kan imødegå uønskede konsekvenser af digitaliseringen – herunder hvilken rolle et nyt dataetisk råd kan spille.

Tid og sted: Tirsdag den 19. februar kl. 13 til 17 på  Københavns Professionshøjskole, auditoriet (A112), Kronprinsesse Sofies Vej 35, Frederiksberg

Deltagelse koster 150 kroner. Tilmeld dig her

Program

I. Del: Introduktion, retssikkerhed og rettigheder ved digitalisering

13.00 – 13.10: Intro ved Annette Høyrup, Forbrugerrådet Tænk

13.10 – 13.25: Retssikkerhed og menneskerettigheder ved digitalisering på det sociale område v/Birgitte Eiriksson, Justitia

II. Del: Data, digitalisering og det fagprofessionelle skøn

13.25 – 13.40: Ægte/uægte skøn på det sociale område v/Hanne Marie Motzfeldt, Københavns Universitet

13.40 – 13.55: Betydningen af det socialfaglige skøn – hvor går grænsen? v/Helle Antczak, Socialrådgiveruddannelsen og TeknoEtik

13.55 – 14.10: Det ansigtsløse samfund, HK’s undersøgelse af borgernes ønsker til forvaltningen og betydningen af den menneskelige kontakt v/Mads Samsing, HK Kommunal

14.10 – 14.25: Hvad vil digitaliseret forvaltning betyde for de mest udsatte borgere? v/Nanna Godtfredsen, Gadejuristen

14.25 – 14.40: Kaffepause

14.40 – 14.50: Debat med salen

III. Del

14.50 – 15.05: Hvorfor digitaliserer kommunerne? Om kommunale erfaringer på det sociale område. v/Tine Vesterby Sørensen, Gladsaxe Kommune

15.05 – 15.45. Faglig paneldebat: Bud på principper for digitalisering set med fagprofessionelle briller med blandt andet Nicolai Poulsen fra Dansk Socialrådgiverforening, Nanna Gotfredsen, Birgitte Eiriksson, Hanne Marie Motzfeldt og Tine Vesterby Sørensen

15.45 – 15.55: Debat med salen

15.55 – 16.05: Klavs Birkholm, TeknoEtik og Aalborg Universitet sætter rammen for en politisk-strategisk paneldebat om dataetik og fremtidige opgaver for dataetisk råd.

16.05 – 16.45: Politisk paneldebat om dataetik og fremtidige opgaver for et dataetisk råd med blandt andre Lisbeth Beck Poulsen, SF’s it-ordfører, Ditte Brøndum, Dansk Socialrådgiverforening, Mads Samsing, HK Kommunal, Lisbeth Pilegaard, Projekt Udenfor og Klavs Birkholm, TeknoEtik

16.45 – 16.55: Debat med salen

16.55 – 17.00: Afrunding og farvel v/ Annette Høyrup, Forbrugerrådet Tænk

Tilmeld dig her.