DS siger ja til en bedre dagpengeløsning

Til nytår mister op mod 20.000 danskere - heriblandt også socialrådgivere - deres dagpenge, hvis der ikke bliver gjort noget nu. Nedtællingen er begyndt. DS står sammen med ni andre fagforeninger bag kampagne for en bedre dagpengeløsning.

Under sloganet ”Vi tror på en bedre løsning” sætter Dansk Socialrådgiverforening sammen med ni andre fagforbund i den offentlige sektor fokus på konsekvenserne af dagpengeforringelserne. Det sker med annoncer i dagbladene, debatindlæg og happenings.

Målet med kampagnen er en ny og bedre dagpengeløsning, der kan sikre de op mod 20.000 mennesker, som fra nytår risikerer at miste deres forsørgelsesgrundlag.

– Dansk Socialrådgiverforening er med i kampagnen, fordi det er en dybt alvorlig sag både for alle dem, som mister dagpengeretten lige om et øjeblik, og for samfundet. Vi er glade for regeringens akutpakke, men det er bare ikke nok. Jeg mener ikke, at konsekvenserne af halveringen af dagpengeperioden og fordoblingen af genoptjeningskravet var ordentligt gennemtænkt, dengang de blev vedtaget, siger socialrådgivernes formand, Bettina Post, som undrer sig over, at politikerne ikke lytter mere til problematiseringen af de indgribende beslutninger.

40 socialrådgivere falder for dagpengegrænse

I forbindelse med åbningen af Folketinget 2. oktober serverede repræsentanter fra de ti fagforeninger dåsetorsk og papchampagne for politikerne. De overbragte også et åbent brev, som dagen forinden blev bragt i Politiken. Fagforbundene kritiserer dagpengereformen og kræver bedre forhold for deres ledige medlemmer.

”De fleste af dem vil ikke engang være berettiget til kontanthjælp. Så for flertallet af de berørte er det en økonomisk og social katastrofe”, hedder det i brevet.

I de seneste to år er den offentlige sektor skåret ned med mere end 30.000 medarbejdere. Langtidsledighed og dimittendledighed er blevet et udbredt fænomen blandt offentligt ansatte. Og der vil fremover være flere offentligt ansatte, som vil miste forsørgelsesgrundlaget, hvis ikke dagpengereglerne ændres i tide.

Foreløbige tal fra FTF-A viser, at cirka 40 socialrådgivere vil falde for dagpengegrænsen omkring årsskiftet og frem til april.

Syv forslag til politikerne

Dagpengereformen halverer dagpengeperioden og fordobler genoptjeningsretten, og fagforbundene advarer i det åbne brev om, at hvis ikke nogle af forringelserne i dagpengesystemet trækkes tilbage, så risikerer man at gøre alvorlig skade på den danske arbejdsmarkedsmodel.

De ti organisationer serverer syv forslag for politikerne:

  • Jobrotation med fuld genoptjening til dagpenge
  • Perioder med aktivering skal kunne bruges til at undgå at klippe i dagpengeperiode
  • Genoptjeningskravet mindskes fra 52 til 26 uger
  • Ansatte i tilskudsjob skal optjene dagpengeret
  • Folk, der falder ud af dagpengesystemet, sikres et forsørgelsesgrundlag
  • Flere vækstinitiativer, som virker her og nu
  • En midlertidig forhøjelse af det kommunale anlægsloft

De offentlige forbund bag kampagnen er – udover Dansk Socialrådgiverforening – FOA, Dansk Sygeplejeråd, Danmarks Lærerforening, HK/Kommunal, BUPL, Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Magisterforening, Uddannelsesforbundet og Frie Skolers Lærerforening.

Meld dig ind i kampagnens facebookgruppe ”Ja til en bedre dagpengeløsning
Læs debatindlæg i Politiken