Aftalt regulering i staten pr. 1. december 2017 og privatlønsværn

Vi står netop over for sidste lønregulering i denne overenskomstperiode, idet vi ved OK15 aftalte en lønregulering på 1,50 procent pr. 1. december 2017. Der kan dog komme ændringer.

I forliget blev der nemlig også aftalt et såkaldt privatlønsværn. Privatlønsværnet skal sikre, at de statslige lønninger ikke overhaler lønningerne på det private område.

Det er lige nu uklart, om privatlønsværnet betyder, at lønreguleringen skal være lavere end 1,50 procent. Det afhænger af en særlig beregning, der har udgangspunkt i Danmarks Statistiks lønindeks. Denne beregning kan tidligst foretages i løbet af december 17/januar 18. Det betyder, at vi lige nu ikke ved, om der skal foretages en negativ regulering pr. 1. december 2017 og dermed en reduktion af den aftalte stigning.

Moderniseringsstyrelsen har tilkendegivet, at lønnen for december reguleres med den aftalte stigning – altså de 1,50 procent. Når vi kender den endelige beregning, vil reguleringen blive tilpasset fremadrettet. Man kommer altså ikke til at betale noget tilbage, hvis man har fået en for stor regulering i december, men lønnen fra januar og fremad kan godt blive mindre end december-lønnen.

Dansk Socialrådgiverforening har valgt, at vi først lægger de nye løntabeller på hjemmesiden, når vi kender den fremtidige regulering og dermed de præcise tal.