Hvad gør du og kollegaerne under valg i DS?

Læs regionsformand Mie Vode Molls leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle tillidsvalgte i Region Syd den 7. september 2022.

Min opfordring: tag stilling, engager flere og husk at bruge din stemme!

Valgene i dette efterår har stor betydning for vores forening. For hvem skal være socialrådgivernes stemme i medierne? Hvem skal forhandle vores overenskomst? Hvem skal drive vores strategi om at blive en stærkere og mere attraktiv forening frem? Og meget mere.
Derfor er der brug for stærke kandidater til formandsposterne, hovedbestyrelsen, regionsbestyrelsen og repræsentantskabet.

Formandsposterne og hovedbestyrelsespladserne stemmes der elektronisk om fra d. 19. september – 2. oktober 22. DS Region Syds regionsbestyrelse og vores repræsentanter ved repræsentantskabet vælges på generalforsamlingen d. 7. oktober 22.

Du har dine kollegaers tillid, og dine handlinger vil derfor have stor betydning for, om kollegaerne stemmer ved valget i DS. Jeg håber, at du vil reflektere over, hvordan du kan være med til at engagere kollegaerne i valget. Skal I se nogle af onlinemøderne sammen, tager I til et af de fysiske valgmøder, melder I debatemner ind, stemmer I i forbindelse med et frokostmøde… mulighederne er mange.
Hvilke handlinger du foretager dig, glæder jeg mig til at høre om, når vi mødes ved TR-møderne. Ideer og erfaringer deler vi!

Læs mere om valgene her:

» Valg i DS – Dansk Socialrådgiverforening

Læs om og tilmeld dig til de fysiske valgmøder her:

» Valgmøde i Esbjerg
» Valgmøde i Odense
» Valgmøde i Aabenraa

Læs om og tilmeld dig til onlinevalgmøderne her:

» Online valgmøde: Mød formandskandidaterne
» Online valgmøde: Mød kandidaterne til hovedbestyrelsen
» Online valgmøde: Mød formandskandidaterne
» Online valgmøde: Mød kandidaterne til hovedbestyrelsen

Læs om og tilmeld dig generalforsamlingen her:
» Generalforsamling 2022, Dansk Socialrådgiverforening Region Syd

Mie Vode Moll
Regionsformand
Dansk Socialrådgiverforening Region Syd