Generalforsamling 2022, Region Syd

DS - Region Syd, holder generalforsamling og dit bidrag er vigtigt. Vi glæder os til at se dig!

Få indflydelse på din fagforenings aktiviteter de næste 2 år!

På Generalforsamling 2022 vælges den nye Regionsbestyrelse, samt Region Syds repræsentanter til det kommende Repræsentantskab (REP22) den 18.-19. november 2022.


Materiale til generalforsamlingen finder du her: Generalforsamling i Region Syd – 7. oktober 2022

Ønsker du at opstille til Regionsbestyrelsen eller til Repræsentantskabet, kan du meddele dit kandidatur fra nu af, og indtil kl. 17 på selve dagen.
Kan du ikke selv deltage på generalforsamlingen, men ønsker at stille op til RB eller REP, kan du udfylde en fuldmagt, som du finder her: Fuldmagt til poster – Generalforsamling 2022 – Region Syd – Man kan kun afgive stemme, ved personlingt fremmøde på dagen.


Program:
Kl. 15.00 – 15.30 Indskrivning – kaffe og kage.
Kl. 15.30 – 18.30 Generalforsamling
Kl. 18.30 – 20.00 Spisning med musikalsk indslag
Kl. 20.00 – 21.30 Oplæg ved Niels Krøjgaard – "Din krop kan tale uden du åbner munden"

 • Oplev et show, hvor du får stof til eftertanke, samtidig med, at du bliver udfordret intellektuelt. I dette show vil I opleve en tryllekunstner, som ikke bruger rekvisitter, kort, mønter eller mystiske kasser. Niels bruger i stedet sine talegaver til at tale til tilhørenes underbevidsthed. 
  Det hele foregår i sindet – hvilket styrker denne form for trylleri, fremfor almindelige tryllerier. Niels kan ved hjælp af tilhørenes kropssprog, tolke disse og ved derfor præcist, hvilke tanker dit sind indeholder, og hvis du lyver bliver dette afsløret.

Bestyrelsernes forslag til generalforsamlingsdagsorden er:

Valg af dirigent og referent.

 • Velkomst
 • Valg af dirigent
 • Godkendelse af dagsorden
 • Valg af referent
 • Fremlæggelse, diskussion og godkendelse af RB’s beretning.
 • Fremlæggelse og godkendelse af regionens aktivitetsplan
 • Fremlæggelse og drøftelse af HB’s beretning og forslag til repræsentantskabet
 • Behandling af indkomne forslag og aktivitetsplan
 • Fremlæggelse af regionens regnskaber for 2020 og 2021.
 • Fremlæggelse af regionens statusregnskab pr. 30. juni 2022
 • Vedtagelse af regionens budget for 2023 og 2024
 • Valghandling
  • Valg af 10 Regionsbestyrelsesmedlemmer og et antal suppleanter
  • Valg af 19 repræsentanter og et antal suppleanter til Repræsentantskabet
  • Valg af Kritisk revisor
 • Eventuelt

Afstemningerne på generalforsamlingen, afvikles via en app – Medbring derfor din smartphone.


Mød op og deltag i demokratiet i DS – Vi glæder os til at se dig!

Find vej:
Bil-til-IBC-Innovationsfabrikken
Bus-til-IBC-Innovationsfabrikken

 

Venlig hilsen
Regionsbestyrelsen