Barnets Lov er vedtaget – Hvad nu?

Barnets Lov er vedtaget og træder i kraft 1. januar 2024. Selvom Dansk Socialrådgiverforening overordnet er tilfredse med Barnets Lov, afhænger rigtigt meget af implementeringen. DS vil særligt holde øje med, om det nye sagsflow fungerer efter hensigten, hvordan kravet om to socialrådgivere virker, og om ressourcerne følger med.

Socialrådgivernes forkvinde, Signe Færch, og forkvinden for Faggruppe for Børn, Unge og Familier, Sisi Ploug Pedersen, har sendt denne mail til medlemmerne af alle faggrupper på børneområdet. Hvis du arbejder på børneområdet, men ikke har modtaget mailen, er du muligvis ikke tilmeldt en faggruppe. Se her, hvilke faggrupper vi har, og hvordan du tilmelder dig dem.

Kære Socialrådgiver

Barnets Lov er vedtaget af Folketinget! Loven har været længe undervejs, men nu er det sikkert og vidst, at den træder i kraft 1. januar 2024.

Vi har prioriteret arbejdet med loven meget højt. Den vil påvirke rammerne for det sociale arbejde og socialrådgivernes arbejdsvilkår, og derfor har både Faggruppen Børn, Unge og Familier og hovedbestyrelsen i Dansk Socialrådgiverforening lagt mange kræfter i at få indflydelse på den.

Derfor er vi stolte af, at vi sammen med jer har sat tydelige socialrådgiver-aftryk på loven, herunder:

  • En lettere sagsgang, som giver mulighed for at hjælpe tidligere.
  • To socialrådgivere på de mest komplicerede sager – det gælder for sager, hvor der skal laves en børnefaglig undersøgelse, og hvor der ikke allerede er en indsats, samt ved det personrettede tilsyn i anbringelsessager
  • Styrkede rettigheder til børnene, så deres ønsker vejer tungere.

Rigtig mange socialrådgivere har været med til at udvikle vores politik på området, delt erfaringer fra hverdagen, givet feedback på lovudkast, deltaget i rundspørger og taget ordet i den offentlige debat. Jeres bidrag betyder, at vi har haft et meget solidt grundlag med stærke rødder i praksis at stå på. Det har været utroligt værdifuldt i arbejdet med at sikre mest mulig indflydelse. Tusind tak for det!

Loven i praksis

Selvom vi overordnet er tilfredse med Barnets Lov, afhænger rigtigt meget af implementeringen – hvordan loven kommer til at virke i praksis og påvirke jeres arbejde. Derfor håber vi, at I vil dele jeres erfaringer fra praksis, når loven træder i kraft.

Vi vil særligt holde øje med, om det nye sagsflow fungerer efter hensigten og sikrer hurtigere støtte. Vi vil også følge, hvordan kravet om to socialrådgivere på de mest komplicerede sager og i anbringelsessagerne virker. Bliver det reelt en forbedring af arbejdsvilkårene, som det er tiltænkt – eller følger ressourcerne ikke med? Derudover skal vi også have fokus på, om det kan lade sig gøre at leve op til de nye krav om mere og bedre inddragelse af børnene – eller om der er for travlt til at føre intentionerne ud i virkeligheden?

Uanset hvad vil vi gerne høre fra dig, og hvordan du oplever den nye lov i praksis. Det er afgørende, ikke mindst for vores arbejde i den gruppe under Socialministeriet, der holder øje med implementeringen.

Vi er ikke i mål

Der er helt åbenlyst også problemer på børne- og familieområdet, som Barnets Lov ikke løser. Så sent som i marts gennemførte vi en rundspørge blandt socialrådgivere på børne- og familieområdet, der endnu en gang viste store udfordringer med arbejdsmiljøet. Blandet andet oplever mange af jer fortsat et for højt arbejdspres, og mange overvejer at skifte til et andet område. Det er dybt bekymrende.

Derfor er det vigtigt at holde fast i, at Barnets Lov ikke er målstregen, men snarere et startskud til flere forbedringer. Vi skal fortsætte arbejdet for ordentlige vilkår, et godt arbejdsmiljø og en holdbar økonomi på området, så vi kan sikre en bedre støtte til udsatte børn, unge og familier og gode arbejdsliv for os socialrådgivere.

Vi skal også i mål med en børne- og familierådgiver-uddannelse, kortere ventetid på indsatser, bedre kvalitet i anbringelser og ret til efterværn.

I Dansk Socialrådgiverforening kommer vi derfor til at følge udviklingen på børne- og familieområdet meget tæt i den kommende tid, og vi håber, at du også vil byde ind med dine erfaringer og oplevelser undervejs. Det vil du høre nærmere om, når Barnets Lov træder i kraft.

Mange hilsner

Sisi Ploug Pedersen, forkvinde for Dansk Socialrådgiverforenings Faggruppe for Børn, Unge og Familier

&

Signe Færch, forkvinde i Dansk Socialrådgiverforening