Barnets Lov førstebehandles: Socialrådgivere bakker op – men peger på uløste problemer

Folketinget førstebehandler i dag Barnets Lov. Dansk Socialrådgiverforening opfordrer politikerne til at vedtage loven – men en ny rundspørge blandt socialrådgivere dokumenterer uløste problemer med højt arbejdspres og økonomiske hensyn, som rammer udsatte børn og familier.

Barnets Lov førstebehandles: Socialrådgivere bakker op – men peger på uløste problemer

Foto: Lisbeth Holten

Når Folketinget i dag skal førstebehandle Barnets Lov, så er opfordringen fra landets socialrådgivere klar:

– Politikerne bør vedtage Barnets Lov. Den giver mulighed for at sætte hurtigere ind med støtte til udsatte børn og styrker sagsbehandlingen med to socialrådgivere på de mest komplicerede sager. Endelig styrkes børnenes rettigheder betragteligt. Det har vi ønsket længe, lyder det fra Signe Færch, der er forkvinde for Dansk Socialrådgiverforening.

Hun påpeger dog, at der er store problemer, som loven ikke løser. En ny rundspørge blandt foreningens medlemmer viser, at socialrådgiverne på børneområdet oplever et tårnhøjt arbejdspres, og at økonomiske hensyn står i vejen for at igangsætte fagligt korrekte forebyggende indsatser og anbringelser.

– Arbejdspresset og økonomien stiller socialrådgiverne over for utroligt svære valg. Skal man hjælpe den udadreagerende pige eller den selvskadende dreng? Skal man bruge sin tid på at ringe tilbage til en ung, der er faldet tilbage i misbrug, eller på at udarbejde samværsplanen til moren, hvis barn er anbragt. Der er ikke økonomi eller tid til det hele. Her har vi brug for mere end Barnets Lov, for situationen er ekstremt alvorlig.

Rundspørgen blandt medlemmerne af Dansk Socialrådgiverforening viser også, at næsten halvdelen overvejer at forlade børne- og familieområdet.

– Det er kritisk, at så mange socialrådgivere overvejer at forlade området, for de er afgørende, hvis Barnets Lov skal blive en succes. Arbejdspresset skal ned, og det kan man gøre ved at forpligte kommunerne på at sætte loft over antallet af børn og familier, som en socialrådgiver maksimalt må have ansvar for.

Rundspørgen er foretaget af Dansk Socialrådgiverforening blandt de medlemmer, som arbejder på børneområdet. Den viser, at:

  • 9 ud af 10 oplever et højt eller meget højt arbejdspres.
  • 2 ud af 3 oplever, at arbejdspres i høj eller meget høj grad har negative konsekvenser for kvaliteten af deres arbejde.
  • 6 ud af 10 oplever, at økonomiske hensyn indimellem, ofte eller altid står i vejen for fagligt korrekte anbringelser.
  • 8 ud af 10 oplever, at økonomiske hensyn indimellem, ofte eller altid står i vejen for fagligt korrekte forebyggende indsatser.
  • Næsten halvdelen af socialrådgiverne overvejer at søge væk fra børne- og familieområdet.

Læs rundspørge ved at klikke her

Rundspørgen har været omtalt i flere medier:

Ritzau-telegram

Kronik i Berlingske

Artikel i NB-Økonomi