LEDER: Barnets lov er også socialrådgivernes lov

"Jeg har ingen illusioner om, at Barnets Lov løser alle de udfordringer, vi socialrådgivere kæmper med på børneområdet."

LEDER: Barnets lov er også socialrådgivernes lov

Foto: Lisbeth Holten

Når den nye Barnets Lov træder i kraft til oktober, begynder et nyt kapitel i socialrådgivernes arbejde med udsatte børn, unge og familier. Loven har været længe undervejs. Vi kom med vores samlede udspil til ændringer på børneområdet tilbage i 2020 og foreslog blandt andet, at alle børnesager skal indledes med en screening frem for en tung børnefaglig undersøgelse, så vi bedre kan sætte hurtigt og tidligt ind med hjælp og støtte.

Nu, tre år senere, kan vi konstatere, at vi har sat markante aftryk på regeringens forslag til Barnets Lov. Vores forslag om en screening er med, og det samme er andre, afgørende ændringer, vi har foreslået:

Screeningen bliver første led i sagsbehandlingen. Dermed får vi mulighed for hurtigt at vurdere behovet for at afdække eller undersøge sagen, frem for at iværksætte en børnefaglig undersøgelse i alle sager. Det vil lette sagsbehandlingen og sikre, at vi kan hjælpe mange børn og familier hurtigere.

Fremover skal to socialrådgivere tilknyttes komplekse sager og deltage i samtaler med anbragte børn og unge. Vi ved, at sagsbehandlerskift ofte sætter relationsarbejdet mange skridt tilbage. Derfor er det afgørende, at kommunerne fremover forpligtes til at sikre kontinuitet i sagerne.

Loven styrker børns rettigheder ved at lade barnets ønsker fylde langt mere, herunder i forbindelse med samvær.

Jeg har ingen illusioner om, at Barnets Lov løser alle de udfordringer, vi socialrådgivere kæmper med på børneområdet. Langt fra. Og jeg er især bekymret for, om kommunerne formår at leve op til lovens intentioner i en tid, hvor de er ekstremt pressede på økonomien. Derfor har regeringen også et stort ansvar for at sikre, at kommunerne kan investere i bedre arbejdsforhold, så vi ikke bliver syge af at gå på arbejde.
Men Barnets Lov er i sig selv et vigtigt skridt i den rigtige retning.