Socialrådgiveren 03/23

Indhold

Mit hadeord: Vilkår

Af Katrine Madsen, socialrådgiver og tillidsrepræsentant, Borgercenter Børn og Unge Nørrebro-Bispebjerg, Københavns Kommune

Guiden: OK24 – Sådan får du indflydelse på din nye overenskomst

Hvordan skal kravene til din nye overenskomst se ud? Mere fleksibel arbejdstid? Mere i løn? Flere seniorrettigheder? Højere løn og pension? Ret til introforløb til nyuddannede? Det er nu, at du sammen med dine kolleger kan få indflydelse på den kommende overenskomst og være med til at skabe konkrete forbedringer i jeres arbejdsliv.

Stor forskel på de studerendes faglighed skaber udfordringer i undervisningen

Der er stor forskel på studieparathed, faglighed og engagement blandt de studerende på socialrådgiver­uddannelsen på Københavns Professionshøjskole, og det skaber nogle udfordringer, fortæller både undervisere og studerende. Generelt er der sket en markant ændring af sammensætningen af studerende på professionsuddannelserne, hvor flere kommer ind med lave karakterer. I 2022 havde 18 procent af de optagne på socialrådgiveruddannelsen en adgangsgivende karakter på under fire.

JURA: Nye rettigheder til børn og unge i Barnets Lov

I slutningen af marts blev det længe ventede lovforslag til Barnets Lov genfremsat i Folketinget (L93). Et af de særlige og fremhævede elementer i loven er et ”nyt børnesyn” og flere rettigheder til barnet eller den unge. Spørgsmålet er, hvor mange nye rettigheder det reelt handler om, og hvori det nye består.

DEBAT: Nyttejob nytter ikke

"Når nu det faktisk går fremad med at få både mænd og kvinder med ikke-vestlig baggrund i arbejde, hvorfor så ikke gøre mere af det, der virker?"

Den usunde skam skal ud af skammekrogen

Skam er en af vores vigtigste følelser til at kunne handle etisk forsvarligt, siger Katja Balslev, som har skrevet en bog om skammens væsen. Hvis vi ignorerer skammen, bliver den destruktiv for den professionelle relation. Men hvad er skam, og hvordan påvirker den os selv og vores adfærd over for kolleger og borgere?