REGIONSLEDER: Verden skal vide hvem, hvad og hvor vi er

"Vores omdømme er vigtigt for vores trivsel."

REGIONSLEDER: Verden skal vide hvem, hvad og hvor vi er

Foto: Lisbeth Holten

VIDSTE DU, AT…

”Blandt de dømte, som Kriminalforsorgen har ansvar for, møder ALLE en socialrådgiver. Kun hver tredje møder en fængselsbetjent!”.

”Socialrådgiverne i jobcentrene arbejder ikke kun med de mest udsatte borgere. Selv den mest ressourcestærke er kun 22 ugers sygdom fra et jobafklaringsforløb.”

Det første citat stammer fra de socialrådgivere i Kriminalforsorgen i Frihed (KiF) Glostrup, som bestyrelsen for Dansk Socialrådgiverforening Region Øst mødtes med i april. På en time fik de virkelig åbnet bestyrelsens øjne for, hvor stærkt deres – vores – faglighed bidrager til, at kriminalitetsdømte hjælpes og motiveres til at overholde deres forpligtelser, eventuel behandling og en fremtid på den rene sti.

Det andet citat stammer fra regionsbestyrelsesmedlem Birgit Larsen. Beskæftigelsesindsatsen løber i Birgits blodårer, og sammen med kollegaerne i Jobcenter Køge insisterer hun på, at også de ’lette’ ledige får – og har brug for – en faglig indsats med kvalitet, der er målrettet den enkeltes situation.

Citaterne er forskellige, men har et fælles afsæt: Et brændende ønske om omverdenens kendskab til og anerkendelse af, at socialrådgivernes arbejde både er vigtigt og favner store dele af samfundet.

Vores omdømme er vigtigt for vores trivsel. Stort set hver gang jeg som regionsformand drøfter arbejdsmiljø med medlemmer, peger flere på, hvor frustrerende det meget negative og simplificerede billede, som politikere og medier præsenterer af vores fag og virke, er – hvis de da overhovedet har et billede og husker os, når velfærdssamfundet debatteres.

Vi har kun os selv til at give omverdenen det kendskab, der afføder den fortjente anerkendelse og det gode omdømme. Det skal vi finde nye vej til, ikke mindst med tanke på – som vi skriver om andetsteds i dette blad – hvordan socialrådgiveruddannelsen kan blive mere attraktiv at søge ind på.

I Region Øst vil vi blandt andet udnytte de ressourcer, som tilførslen af en frikøbt næstforkvinde giver, til at beskrive hvem, hvad og hvor socialrådgiverne er overfor borgere og politikere i lokale medier. Vi kunne indlede med ”VIDSTE DU, AT…?